Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Про кафедру

Рівень надання освітянських послуг на кафедрі транспортних технологій і логістики

 

Звіт про роботу кафедри 2019-2020 н.р.

 

Професійна активність викладачів 

 

Кафедру транспортних технологій і логістики  було створено 1 листопада 2012 року у складі навчально-наукового інституту технічного сервісу. Завідувачем кафедри було призначено доктора технічних наук, професора Войтова Віктора Анатолійовича. З 1 вересня 2018 року кафедру було приєднано до факультету технологічних систем і логістики.

Кафедра є випускаючою. Спираючись на сучасні тенденції в освіті і в галузі транспорту, здійснюється підготовка фахівців у межах спеціальності «275 – транспортні технології» за такими спеціальностями:

Бакалаврат (бюджетна форма навчання):

«Транспортні технології (автомобільний транспорт)»;

«Транспортна логістика і міжнародні перевезення».

Бакалаврат (контрактна  форма навчання):

«Організація перевезень і управління на транспорті»;

«Логістика, ланцюги постачань і інтелектуальні транспортні системи».

Магістратура (бюджетна та контрактна форми навчання):

«275 – Транспортні технології (автомобільний транспорт)»;

Підґрунтям створення кафедри є постійно зростаючий попит на вантажні перевезення в агропромисловому комплексі. Великі “пікові” навантаження під час збирання врожаю потребують наукового підходу до планування вантажних перевезень.

В агропромисловому комплексі попит на фахівців з логістики і транспорту є досить великий і постійний. Існує велика кількість спеціалізацій, де випускники кафедри можуть знайти своє місце.

Освіту в сфері логістики і транспорту можна вважати вдалим доповненням до більшості інших напрямів підготовки і спеціальностей в нашому університеті.

Наявність знань і сертифікатів (дипломів) про освіту в сфері логістики і транспорту, буде гарною основою для побудови успішної кар’єри наших випускників.

 

Войтов Віктор Анатолійович,

завідувач кафедри транспортних технологій і логістики, д.т.н., проф.

 

Має дві вищі освіти. Закінчив з відзнакою Харківське вище військове авіаційне інженерне училище, факультет літальних апаратів за спеціальністю – літальні апарати та силові установки та Харківський національний автомобільно-дорожній університет, де отримав ступінь бакалавра з транспортних технологій.

В 1988 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.02.04 – тертя та зношування в машинах, а в 1999 р. докторську.

Під його керівництвом виконанні і захищені, з 1996 по 2019 роки, 18 кандидатських та одна докторська робота, розроблено 10 Національних стандартів України з оцінки якості біодизельного палива, які відповідають європейським стандартам. З 2003 р. активно працює в науково-методичних, експертних комісіях Міністерства аграрної політики України. Протягом багатьох років керівник загальнодержавних та міністерських наукових програм з дослідження особливостей експлуатації сільськогосподарської техніки на біопаливі, є співвиконавцем Національної наукової програми «Біосировина». Наукова розробка «Інноваційна технологія отримання твердого палива із біомаси» нагороджена золотою медаллю «Кращий вітчизняний товар 2010 року» в номінації «Наука».

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та подякою Міністра освіти і науки України. За високі досягнення в реалізації завдань Державної політики в сфері сільського господарства в 2008 році нагороджений трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики України «Знак пошани», Почесною грамотою Міністра аграрної політики України.

Очолює кафедру транспортних технологій і логістики з початку її заснування. Є головним редактором наукова-практичного журналу «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів».

Навчально-науковий напрямок: підвищення паливної економічності та поліпшення екологічних показників засобів транспорту в умовах експлуатації шляхом використання різних видів біодизеля; логістика; моделювання транспортних процесів міських вантажних перевезень; проектування надійних трибосистем для машин та обладнання.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри

 • Войтов Віктор Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри;
 • Шраменко Наталя Юріївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри;
 • Горяїнов Олексій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри;
 • Музильов Дмитро Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри;
 • Кравцов Андрій Григорович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри;
 • Карнаух Микола Віталійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри;
 • Бережна Наталія Георгіївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри;
 • Городецька Тетяна Едуардівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри;
 • Кутья Олеся Валеріївна, викладач кафедри.

 

В межах підготовки бакалаврів кафедра транспортних технологій і логістики викладає наступні навчальні дисципліни:

– дослідження операцій у транспортних системах;

– основи теорії систем і управління;

– логістика;

– вантажні перевезення;

– пасажирські перевезення;

– взаємодія видів транспорту;

– основи теорій транспортних процесів і систем;

– основи безпеки транспортних засобів і експертиза ДТП;

– енергозбереження та поновлювання джерела енергії на транспорті;

– системи навігації та зв’язку на транспорті;

– методи, моделі і контроль організації дорожнього руху;

– операційний менеджмент на транспорті;

– транспортно-складська логістика;

– елементи вантажознавства і навантажувально-розвантажувальні операції;

– автомобільні дороги і інфраструктура;

– міжнародні перевезення та елементи митного оформлення

В межах підготовки магістрів кафедра транспортних технологій і логістики викладає наступні навчальні дисципліни:

– проектний аналіз;

– управління ланцюгом постачань;

– інтегровані транспортні системи;

– управління запасами транспортно- логістичних систем;

– оптимізація логістичних рішень у транспортних системах;

– основи логістичного консультування, коучингу і транспортної діагностики;

– інформаційні технології і програмні засоби управління транспортом і складом;

– технології міської логістики в аграрних ланцюгах постачань;

– інтелектуальні транспортні системи і логістичний моніторинг;

– моделювання процесів вантажних перевезень в АПК;

– моделювання процесів пасажирських перевезень в АПК;

– сервіс, системи якості і сертифікація в сфері транспортно-логістичної діяльності;

– основи транспортно-експедиційного обслуговування;

– перевезення вантажів і пасажирів в інтегрованих транспортних системах;

– управління ризиками і оціночна діяльність в транспортно-складських системах.

На кафедрі транспортних технологій і логістики працює три лабораторії:

 1. Лабораторія проблем логістики і мультимодальних перевезень
 2. Лабораторія проблем транспортних технологій і дорожнього руху
 3. Лабораторія проблем інтелектуальних транспортних систем і діагностики