Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Про кафедру

Готує фахівців зі спеціальностей:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

133 Галузеве машинобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

208 Агроінженерія

274 Автомобільний транспорт

Про кафедру

Кафедра є однією з провідних , базових кафедр університету і бере участь у процесі навчання здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр із спеціальностей «Галузеве машинобудування», «Агроінженерія», «Лісове господарство» за освітніми програмами «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва і технічний сервіс», «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», «Колісні та гусеничні транспортні засоби, ділерська діяльність і забезпечення паливно-мастильними матеріалами», а також «Обладнання переробних і харчових виробництв».

Підручники, навчальні посібники, монографії, довідники та термінологічні словники розроблені викладачами кафедри ,широко відомі та авторитетно визнані в освітньому середовищі як України, так і країн близького зарубіжжя. За останні 25 років викладачі кафедри підготували 7 підручників, 20 навчальних посібників, 4 довідники, 2 термінологічних словника, та 6 монографій.

Кафедра має 12 навчально – дослідницьких лабораторій та аудиторій , 2 спеціалізованих комп’ютерних кабінети, загальною площею 1110 кв. метрів, оснащені сучасним технологічним, комп’ютерним та мультимедійним обладнанням. На кафедрі створені та ефективно використовуються, як в навчальному процесі так і для проведення наукових досліджень, лабораторії лазерного термозміцнення та обробки деталей, плазмової і газо-термічної обробки поверхонь, ремонту базових деталей машин, металографічних досліджень, неруйнівних методів контролю якості нових та відновлених деталей .Основними напрямками наукових досліджень що проводяться викладачами кафедри є : розробка прогресивних способів відновлення деталей машин; інженерія робочих поверхонь, в тому числі, з використанням нанотехнологій; підвищення надійності вузлів і агрегатів; розробка науково-методичних основ і нормативів ,а також раціональних форм організації виробничих процесів виготовлення і ремонту виробів машинобудування. Науково-дослідні та прикладні розробки співробітників кафедри були відзначені такими нагородами як «Державна премія України в галузі науки і техніки» (1994р.), «Діамантова зірка Міжнародного інституту маркетингу» (1994, 1995,1997 р.р.) – Сідашенко О.І., Скобло Т.С., «Премія Президента України серед молодих вчених» (2003р.) – Сайчук О.В., Власовець В.М., Науменко А.О., Іващенко С.Г., «Премія Верховної Ради України серед молодих вчених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2015 рік.» – Рибалко І.М., Пасько Н.С., Плугатарьов А.В. У 2017 році Рибалку І.М. Харківська обласна державна адміністрація присудила іменну стипендію в галузі науки і техніки імені Олексія Никаноровича Соколовського (з аграрних наук) за значні досягнення в галузі науки.

 

Заснована в 1931 році, як кафедра ремонтної справи і технології металів у складі факультету «Механізації сільського господарства». Зараз кафедра відноситься до навчально-наукового інституту технічного сервісу.

Засновником і першим завідувачем кафедри був доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент Академії наук УРСР Василенко Андрій Авер’янович.

Багаторічна цілеспрямована діяльність співробітників кафедри сприяла поступовій трансформації її з невеликого навчального підрозділу в одну з провідних, випускаючих кафедр університету.

Значний внесок у розвиток кафедри зробили професори Васильєв СП., Єрмолов Л.С., Тимофєєв П.В., Полісський А.Я., Пилипенко М.С. Основними напрямками наукових досліджень, що проводяться викладачами кафедри є: розробка прогресивних способів відновлення деталей машин, підвищення надійності вузлів і агрегатів, розробка науково-методичних основ і нормативів, а також раціональних форм організації виробничих процесів виготовлення і ремонту сільськогосподарської техніки.

Науково-дослідні розробки співробітників кафедри були відзначені Державною премією України в галузі науки і техніки (1994 р.), «Діамантової зіркою Міжнародного інституту маркетингу» (1994, 1995, 1997 р.р.), Премією Президента України серед молодих вчених (2003 р .).

Під керівництвом професора, академіка інженерної академії України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Сідашенка А.І. сьогодні на кафедрі працюють 3 професори (з них – 2 доктори технічних наук), 13 доцентів (з них – 9 кандидатів технічних наук) і 3 асистента.

На кафедрі викладаються такі дисципліни як «Виробництво та ремонт сільськогосподарської техніки», «Проектування підприємств і виробничих процесів», «Методологія наукових досліджень», «Експертиза технічного стану техніки», «Економіка підприємства».

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, монографії, довідники та термінологічні словники, видані викладачами кафедри, широко відомі як на Україні так і в країнах ближнього зарубіжжя.

За останні роки на кафедрі створено сучасні лабораторії «Лазерної обробки деталей», «Плазмові і газотермічної обробки», а також науково-дослідна лабораторія металофізичних досліджень.

Навчальний процес здійснюється на кафедрі заснований на принципі безперервної комп’ютерної та технічної підготовки бакалаврів, фахівців і магістрів в області ремонтно-обслуговуючого виробництва.

 

Основна діяльність першого завідувача кафедрою, доктора сільськогосподарських наук Василенка А.О., що опублікована в 40 наукових працях була присвячена теоретичним і експериментальним дослідженням різальних апаратів збиральних машин. В 1939 р. Василенка А.О. було обрано членом-кореспондентом Академії наук УРСР.

Про кафедруВасиленко
Андрій Овер’янович

Про кафедру

Васильєв
Сергій Петрович

З 1935 по 1960 роки кафедру очолював професор Васильєв Сергій Петрович. В 1938 році він розробив типовий проект пересувної майстерні для ремонту тракторів і комбайнів в польових умовах. Майстерні, створені за цим проектом широко використовувались в МТС, колгоспах і радгоспах колишнього СРСР.

У 1957 році кафедра була переведена з головного корпусу по пр. Московському, 45 в лабораторний корпус, що суттєво розширило як навчальну базу так і базу для теоретичних досліджень та виробничих випробувань. В цей період кафедра поступово перетворюється в одну з провідних, випускаючих кафедр факультету механізації сільського господарства.

З 1960 року кафедру очолювали:

професор Тимофєєв П.В. – 1960-1961 р.р.;

професор Єрмолов Л.С. – 1961-1972 р.р.;

професор Пилипенко М.С. – 1973-1978; 1980-1987 р.р.;

професор Педченко І.Ф. – 1978-1979 р.р.

професор Сідашенко О.І. – 1988-2020 р.р.

Значний внесок в розвиток навчально-методичної, науково-дослідної та виробничої бази кафедри зробили: проф. Тимофєєв П.В., Єрмолов Л.С., Поліський А.Я., Пилипенко М.С., Педченко І.Ф., доценти Трофімов В.І., Ятченко С.В., Літвінов О.І., Татарінцев М.І.

Про кафедру

Єрмолов
Леонід Степанович

Про кафедру

Пилипенко
Микола Семенович

У 60-70-х роках на кафедрі під керівництвом професорів Єрмолова Л.С. і Пилипенка М.С. створена наукова школа з низкою їх учнів та послідовників, які втілювали в життя наукові ідеї своїх вчителів і працювали за такими напрямками:

розробка прогресивних способів відновлення деталей сільськогосподарської техніки;

підвищення надійності вузлів і агрегатів;

розробка науково-методичних нормативів для визначення програм і вибору раціональних форм організації та технологічних процесів ремонтного виробництва.

Інтенсивний період діяльності кафедри розпочався у 1988 році, коли на посаду завідувача кафедрою було обрано академіка Інженерної академії України, професора Сідашенка О.І. У 1991 році на базі кафедри за активної участі викладачів та професора Науменка О.А. було створено факультет технічного сервісу, який в 2010 році став навчально-науковим інститутом технічного сервісу (ННІ ТС).Про кафедру

Сідашенко
Олекасндр Іванович

Про кафедру

Романченко
Володимир Миколайович

З червня 2020 року кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Романченко В.М.

З 2001 р. працював асистентом кафедри “Міцність та надійність машин ім. В.Я. Аніловича”.

З вересня 2008р. по жовтень 2017р. працював доцентом кафедри Міцності та надійності машин ім. В.Я. Аніловича

У жовтні 2017 року був переведений на кафедру технологічних систем ремонтного виробництва.

З вересня 2017р. по травень 2020р. обіймав посаду заступника директора ННІ ТС.

З 1989 року на кафедрі працює доктор технічних наук, професор, академік Інженерної академії України, Лауреат Державної премії України Скобло Т.С. Поповнення складу кафедри таким досвідченим, авторитетним науковцем дозволило зміцнити науково-дослідний потенціал кафедри та створити нові напрямки наукових досліджень.Про кафедру

Скобло
Тамара Семенівна

Напрямки науково-дослідних робіт відповідають профілю кафедри, та спеціальностям “Машинобудування”, “Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва”, “Матеріалознавство”. Колектив кафедри активно публікується в різних наукових виданнях, отримує патенти на винаходи, почесні дипломи, грамоти, подяки за плідну наукову та навчальну роботу.