Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Наукові школи та розробки кафедри експлуатації, надійності, міцності та будівництва ім. В. Я. Аніловича

Наукові школи та розробки кафедри
експлуатації, надійності, міцності та будівництва ім. В. Я. Аніловича

Школа «Проблеми надійності машин і засобів механізації сільськогосподарського виробництва»

Наукові школи та розробки кафедри експлуатації, надійності, міцності та будівництва ім. В. Я. Аніловича

Засновник школи – заслужений діяч науки і техніки України, академік Інженерної Академії України
і Російської Академії проблем якості,
доктор технічних наук, професор

Анілович Веніамін Якович
(1930 – 2001 р.р.)

 

Народився 12 травня 1930 р. в м. Харкові в сім’ї службовців.

Закінчив у 1953 р. інженерно-фізичний факультет Харківського політехнічного інституту за спеціальністю «Динаміка та міцність машин». Ще будучи студентом, В. Я. Анілович почав самостійну наукову діяльність.

Після закінчення вузу працював на Харківському тракторному заводі.

Проводячи поточні розрахунки елементів трактора, В. Я. Анілович вдосконалював їх методи, узагальнював і систематизував матеріал, що нагромадився, що надалі привело до написання (спільно з Ю. Т. Водолажченко) монографії (довідники) «Конструювання і розрахунок сільськогосподарських тракторів», широко відомого інженерній громадськості протягом ось вже декількох десятків років.

Певний підсумок робіт на ХТЗ був підведений успішним захистом кандидатської дисертації, в якій була розроблена теорія аналітичного розрахунку плоских шарнірних механізмів, застосована до задач урівноваження грохотів і двигунів, що випускався на ХТЗ. В той час йому було 30 років, і він був першим і єдиним кандидатом технічних наук на заводі.

Подальша його творча і наукова діяльність продовжувалася в УкрНДІСОМ з 1962 по 1971 роки, де він організував і очолив наукову лабораторію надійності сільськогосподарських машин, в якій проводилися і впроваджувалися в галузі сільськогосподарського машинобудування наукові розробки по підвищенню надійності цукрово- і кукурудзозбиральної техніки, на основі статистичних методів динамічних розрахунків.

За результатами цих робіт В. Я. Аніловичем була підготовлена і захищена в 1967 році докторська дисертація на тему: «Статистична теорія підресорювання машиннотракторних агрегатів». По матеріалах дисертації була написана (у спів. авт. з І. Б. Барським і Г. М. Кутьковим) монографія «Динаміка трактора».

За успішну науково-дослідницьку і викладацьку роботу, підготовку кандидатів наук, В. Я. Аніловичу в 1969 році було присвоєно вчене звання професора.

Прагнучі до систематизації і передачі досвіду наукової роботи, поліпшення підготовки інженерних кадрів, розширенню профілю досліджень в галузі надійності сільськогосподарської техніки, професор В. Я. Анілович прийняв запрошення перейти в Харківський державний технічний університет сільського господарства. У 1971 році ним була організована кафедра «Надійність, довговічність і опір матеріалів» – перша кафедра такого профілю серед сільськогосподарських вузів колишнього Радянського Союзу

При кафедрі в 1973 році була організована Галузева науково-дослідна лабораторія, яка ефективно працювала з великою кількістю підприємств, впроваджувала результати своїх досліджень, розробляла теорію надійності сільськогосподарської техніки і готувала кадри наукових працівників.

Блискучий організатор, вчений і педагог, він залишив після себе фундаментальну наукову спадщину: сформував загальновизнану в СРСР і в Україні наукову школу по надійності, написав 14 монографій і книжок та 386 наукових праць, в тому числі 65 авторських свідоцтв на винаходи. В 2004 році вийшла остання книга проф. В. Я. Аніловича (у спів. авт. з Л. В. Погорелим) «Испытания сельскохозяйственной техники: научно-методические основы оценки и прогнозирования надежности сельскохозяйственных машин».

Масштабна і яскрава фігура академіка інженерних академій двох слов’янських держав, Заслуженого діяча науки і техніки, талановитого вченого і педагога Веніаміна Яковича Аніловича залишиться не тільки в пам’яті всіх, хто знав його особисто, але і назавжди увійде в історію вітчизняної інженерної науки.

Наукові школи та розробки кафедри експлуатації, надійності, міцності та будівництва ім. В. Я. Аніловича

Доктор технічних наук, професор

Гринченко Олександр Степанович
(завідувач кафедри з 2002 по 2006 роки)

У процесі виконання наукових досліджень формувався і підвищував свою кваліфікацію колектив кафедри. Починаючи з 1972 року, одним з найближчих соратників і послідовників професора В. Я. Аніловича у вирішенні задач оцінки, моделювання, прогнозування і забезпечення надійності техніки, був Олександр Степанович Гринченко. Продовжуючи традиції наукової школи, під його керівництвом починали свою наукову діяльність і захищали кандидатські дисертації майбутні доценти кафедри М. П. Клименко та О. І. Алфьоров, а також ряд аспірантів і пошукачів. Результатом навчання в докторантурі став також захист докторської дисертації Алфьоровим О. І.

В процесі проведення досліджень, аспіранти і співробітники кафедри широко використовують як класичні, так і новітні технології моделювання і прогнозування роботи досліджуваних об’єктів. До їх числа можна віднести як проведення ресурсних випробувань (в тому числі на стендах оригінальної конструкції), так і моделювання напружено-деформованого стану методом скінченних елементів.

Наукові школи та розробки кафедри експлуатації, надійності, міцності та будівництва ім. В. Я. АніловичаВодокільцевий вакуумний насос

Наукові школи та розробки кафедри експлуатації, надійності, міцності та будівництва ім. В. Я. Аніловича

Моделювання напружено- деформованого стану крильчатки з поліпропілену

Наукові школи та розробки кафедри експлуатації, надійності, міцності та будівництва ім. В. Я. Аніловича

Стенд для прискорених випробувань водокільцевого вакуумного агрегату індивідуального доїння

Починаючи з 2006 року, кафедру очолював доктор технічних наук, професор, академік АІНУ Кухтов Валерій Георгійович, який раніше працював на Харківському тракторному заводі у відділі головного конструктора.

Наукові школи та розробки кафедри експлуатації, надійності, міцності та будівництва ім. В. Я. Аніловича

Доктор технічних наук, професор

Кухтов Валерій Георгійович
(завідувач кафедри з 2006 року)

Під керівництвом В. Г. Кухтова в 2006 – 2011 роках захистили кандидатські дисертації А. М. Лесь, В. П. Савчук, О. В. Рябушенко, які продовжили розвиток наукових напрямків по оцінці і забезпеченню надійності машин.

Наукові школи та розробки кафедри експлуатації, надійності, міцності та будівництва ім. В. Я. Аніловича

Досліджуваний вузол

Наукові школи та розробки кафедри експлуатації, надійності, міцності та будівництва ім. В. Я. Аніловича

Пульт управління і реєструюча апаратура

На ВАТ «ХТЗ імені С. Орджонікідзе» було створено філіал кафедри. Виконуються науково-дослідні роботи з підприємствами Харкова (ВАТ «ХТЗ»), Києва (ООО «Укрзапчасть»), Херсона (ВАТ «ХМЗ»), Полтавської області (ВАТ «Карлівський механічний завод»). При виконанні досліджень розроблюються оригінальне стендове обладнання і програмне забезпечення, широко використовуються сучасні програмні комплекси інженерного аналізу. Створено лабораторію моделювання надійності конструкцій сільськогосподарських машин, в якій проводять свої дослідження магістранти і аспіранти.

Наукові школи та розробки кафедри експлуатації, надійності, міцності та будівництва ім. В. Я. Аніловича

Стенд для випробувань шліцьових з’єднань

Наукові школи та розробки кафедри експлуатації, надійності, міцності та будівництва ім. В. Я. Аніловича

натурній зразок
пропонованого з’єднання

Наукові школи та розробки кафедри експлуатації, надійності, міцності та будівництва ім. В. Я. Аніловича

скінчено-елементна
модель

Наукові школи та розробки кафедри експлуатації, надійності, міцності та будівництва ім. В. Я. Аніловича

візуалізація результатів розрахунку вкладиша

За роки існування наукової школи академіка В.Я.Аніловича, його послідовниками і учнями було опубліковано більше 800 наукових статей, більше 20 монографій і посібників (в тому числі на іноземних мовах), отримано 73 авторських свідоцтва на винаходи і патенти, захищено 38 кандидатських і докторських дисертацій.

 

Школа «Технічна ефективність машин
і засобів механізації АПК»

Наукові школи та розробки кафедри експлуатації, надійності, міцності та будівництва ім. В. Я. Аніловича

Засновник школи – доктор технічних наук, професор

Сичов Іван Петрович
(1937 – 2006 р.р.)

Сичов Іван Петрович народився 13 грудня 1937 р. у с. Покровське Троїцького району Луганської області. 1961 р. – закінчив Харківський політехнічний інститут. 1961 – 1966 р.р. – працював в Українському науково-дослідному інституті сільськогосподарського машинобудування на посадах інженера, ст. інженера, ст. наукового співробітника. З 1966 р. – керівник групи лабораторії надійності. 1970 р. – захистив кандидатську дисертацію.

З 1971 р. – вчений секретар наукової ради інституту; 1975 р. – завідувач лабораторії надійності; 1984 р. – завідувач відділом надійності. 1995 р. – захистив докторську дисертацію і перейшов до ХДТУСГ на посаду професора кафедри «Технічна експлуатація машин та устаткування». 1997 р. – присвоєно вчене звання «Професор».

Наукові школи та розробки кафедри експлуатації, надійності, міцності та будівництва ім. В. Я. Аніловича

Під його керівництвом працювали молоді аспіранти, які виконували науково-дослідну роботу, спрямовану на підвищення ефективності та працездатності робочих органів сільськогосподарських машин, за спеціальністю: 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Заснована професором Сичовим І. П. наукова школа, отримала розвиток і розширення під керівництвом доктора технічних наук, професора Козаченко Олексія Васильовича.

Наукові школи та розробки кафедри експлуатації, надійності, міцності та будівництва ім. В. Я. Аніловича

Доктор технічних наук, професор

Козаченко Олексій Васильович

Діяльність наукової школи спрямована на підвищення ефективності та працездатності сільськогосподарських машин та розробку засобів для технічного обслуговування і діагностування. Вирішено наукову проблему ресурсозбереження при виконанні технологічних операцій у рослинництві шляхом удосконалення процесів взаємодії енергозасобу і робочих машин, енергетичної оцінки комплексів машин. У цьому напрямку слід відмітити плідну співпрацю науковців з сільськогосподарськими підприємствами, інспекцією Держтехнагляду області, ВАТ “Тернопільський комбайновий завод”, ТОВ “Торгівельний дім „Донснаб”; ВАТ “Гідросила”; ВАТ “Червона зірка”; ННЦ “ІМЕСГ”. За науковим напрямком наукової школи захищено 6 кандидатських та 2 докторські дисертації. За останні три роки в рамках наукової школи було затверджено 6 тем. Ведеться інтенсивна співпраця з представниками країн Євросоюзу.

Наукові школи та розробки кафедри експлуатації, надійності, міцності та будівництва ім. В. Я. Аніловича

Дисковий копач коренезбиральної
машини (патент на винахід № 56556А)

Наукові школи та розробки кафедри експлуатації, надійності, міцності та будівництва ім. В. Я. Аніловича

Робочий орган культиватора
(патент на корисну модель №39713)

Наукові школи та розробки кафедри експлуатації, надійності, міцності та будівництва ім. В. Я. Аніловича

Гвинтовий класифікатор
(патент на винахід № 65647)

Наукові школи та розробки кафедри експлуатації, надійності, міцності та будівництва ім. В. Я. Аніловича

Механізм копіювання головок коренеплодів
(патент на винахід № 53349А)

Наукові школи та розробки кафедри експлуатації, надійності, міцності та будівництва ім. В. Я. Аніловича

Стенд для діагностування ГСТ-90
(патент на корисну модель №3567)

Наукові школи та розробки кафедри експлуатації, надійності, міцності та будівництва ім. В. Я. Аніловича

Переносний комплект засобів для
діагностування гідросистем машин

Результати наукових досліджень було використано також при написанні ряду науково-методичних видань.

Наукові школи та розробки кафедри експлуатації, надійності, міцності та будівництва ім. В. Я. Аніловича