Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Про кафедру

Кафедра маркетингу та медіакомунікацій створена 2 вересня 2019 року з метою посилення науково-практичної підготовки фахівців за спеціальністю 075 «Маркетинг». За рік існування кафедра, завдяки плідній праці колективу, посіла місце в трійці лідерів в загальноуніверситетському рейтингу!

 

Кафедра маркетингу та медіакомунікацій проводить набір студентів за двома програмами:

  1. Освітньо-професійна програма «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти.
  2. Освітньо-професійна програма «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг»  другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Основні навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою: маркетинг; маркетингові стратегії; маркетингова політика підприємства; маркетинговий менеджмент; міжнародний маркетинг; стратегічний маркетинг; антикризовий маркетинг; рекламний менеджмент; бренд-менеджмент; психологія маркетингу; поведінка споживача; маркетингові комунікації; медіакомунікації та маркетингове партнерство; маркетинг інновацій; маркетингові дослідження; маркетинг у галузях; маркетинговий супровід проєктів; інформаційні кампанії в маркетингу; діджитал-маркетинг та технології продажів; сучасні теорії управління та ринкові відносини; ринкові технології та бізнес аналітика; конкурентоспроможність підприємства та ін.

На даний час на кафедрі працюють 7 викладачів, серед них 2 докторів наук, професорів та 4 кандидати наук, доценти

Основний напрям наукової роботи кафедри: «Стратегічне управління та механізми запровадження новітніх маркетингових інструментів для забезпечення конкурентоспроможного розвитку суб’єктів бізнесу: теоретичні та практичні аспекти»

Вже традиційно кафедра є організатором щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток» та Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Ринкові технології та бізнес аналітика» з метою обговорення проблем та пошуку актуальних рішень для забезпечення розвитку ринковї діяльності через залучення новітнього інструментарію систем та технологій бізнес аналітики, маркетингу та стратегічного управління. Викладачі кафедри є співорганізаторами конференцій інших ЗВО, членами редколегій наукових журналів та відповідальними редакторами у виданнях колективних монографій не лише в Україні, а й за кордоном (Польща, Словаччина)

При кафедрі функціонує науковий гурток: «Creative Marketing Lab-Hub», участь  в якому допомагає студентам, починаючи вже з першого курсу навчання  в університеті, отримувати знання за обраною спеціальністю, а також сприяє активній участі студентів в наукових конференціях, конкурсах, семінарах тощо

Кафедра маркетингу та медіакомунікацій активно займається практичною підготовкою майбутніх фахівців – маркетологів через залучення до взаємодії роботодавців (за час існування кафедри укладено 6 договорів про співпрацю з підприємствами Харківської області)

З метою забезпечення навчального процесу  новітнім інструментарієм та сучасними технологіями навчання, викладачі кафедри постійно  приймають участь у вітчизняних та закордонних стажуваннях, семінарах, тренінгах для підвищення кваліфікації у  сфері професійно-орієнтованої освіти

 

 

Маркетолог є однією з найбільш перспективних, найбільш затребуваних та найбільш престижних професій на сучасному етапі розвитку ринку праці будь-якої країни

Унікальність маркетологів полягає в їх багатогранності та багатопрофільності. Вивчаючи повний комплекс базових економічних та професійно-орієнтованих дисциплін (пов’язаних з дослідженням ринку, формуванням товарної політики, ціноутворенням, формуванням політики комунікацій та товаропросування, управлінням політикою товаророзподілу та збуту, управлінням проектами, міжнародною діяльністю та ін.),
маркетологи є важливими «гравцями» для сучасного ринку: знають, що потрібно споживачам; розуміють, як вигідно продати товар; можуть збільшити прибутки компанії за рахунок використання сучасного інструментарію новітніх управлінських систем маркетингу