Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Маркетинг для бакалаврів

2021 – рік для промоції читання.

Наукова бібліотека в рамках спільного з кафедрою маркетингу та медіакомунікацій ННІ БМ проєкту “Книжкова конвенція маркетологів” започатковує щотижневу рубрику “Бібліотека маркетолога”.

Мета рубрики: популяризація фонду навчальної, навчально-методичної та наукової літератури з маркетингу, промоція читання.

339.138(075.8)
М 26 Маркетинг для бакалаврів [Текст] : навч. посіб. / І. М. Буднікевич [та ін.] ; за ред. І. М. Буднікевич ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : ЧНУ, 2018. – 396 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 392-395 (103 назви).

Анотація: У навчальному посібнику подано теоретичний та практичний матеріал, що охоплює ключові аспекти маркетингу. Розглянені основні концепції та характеристики маркетингу, основні види маркетингу, зміст і методи маркетингових досліджень, характеристики товару і ціни, канали руху товару, маркетингові комунікації, управління та організація маркетингової діяльності. Особливу увагу звернено на особливості маркетингової діяльності у різних галузях і сферах економіки. Після теоретичного матеріалу у розділах подано основні терміни та поняття, запитання для самоконтролю, тестові завдання для перевірки знань, творчі завдання, ситуаційні завдання для роботи в групах.

Для викладачів і бакалаврів ЗВО, фахівців у сфері маркетингу різних галузей і діяльності, усіх, хто цікавиться теорією та практикою маркетингу.

Місце зберігання: бібліотечний пункт №3 (вул. Алчевських, 44) – 1 прим.

Більше про книгу: Посилання до Наукової бібліотеки ХНТУСГ