Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Про кафедру

Кафедра культури, спорту та туризму була створена у 1991 році. В системі закладів вищої освіти України кафедра була і залишається унікальною.

Про кафедру

 

Колектив кафедри переконаний в тому, що культурологічний аспект та дисципліни, що його ретранслюють є важливою складовою освіти сучасних спеціалістів. Дисципліни культурологічного характеру мають великі пізнавальні можливості і в певній мірі заповнюють культурний і духовний вакуум. І тут багато, що залежить від викладача, він повинен не тільки мати високий професіоналізм, а й вміти широко мислити, бути ерудованим, комунікабельним.

Дисципліни які викладає наша кафедра направлені на формування у студентів інтересу до пізнання культури, історії та мови нашого народу. Вони прививають гуманістичне ставлення до рішення проблем професійного та особистого характеру, вчать правилам мовного і ділового етикету, розвивають вміння професійних комунікацій.

«Історія української культури»;

 «Культурологія», «Етика та естетика»;

 «Всесвітня культура та мистецтво»;

 «Корпоративна культура»;

 «Імідж сучасного спеціаліста»;

«Ділова етика»;

«Медіа-комунікації та організація event-заходів»;

«Екскурсознавство та музейна практика»;

«Культурна спадщина України»;

«Соціокультурний сервіс»;

«Організаційна культура»;

«Етика підприємництва»;

«Організація дозвілля»;

«Фізичне виховання».

Ці дисципліни формують широкий кругозір, аналітичні і комунікативні навички, , що притаманні кваліфікованим і успішним фахівцям, культурну і духовну цілісність особистості.

Наукова діяльність кафедри спрямована на проведення наукових досліджень, участь викладачів в науково-практичних, науково-теоретичних і міжнародних конференціях і семінарах, підготовку вчених високої кваліфікації, залучення студентів до наукової роботи. Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь в науково-методичній діяльності, співпрацює з іншими кафедрами.

Щорічно публікує 1-2 Монографії, понад 20 наукових статей, більша частина з яких опубліковані у фахових наукових виданнях. Професорсько-педагогічний склад щорічно бере участь у міжнародних конференціях.

Серед основних напрямів роботи кафедри – вдосконалення організації навчального процесу, методики та методології викладання дисциплін у відповідності до нових нормативних документів, підготовка нових учбових програм, методичних матеріалів для дистанційного навчання, а також пошук нових ефективних форм учбово-виховної роботи зі студентами.

При кафедрі культури, спорту та туризму працює творча лабораторія, яка допомагає талановитій молоді реалізувати свій творчий потенціал, займаючись у наступних колективах:

  • Театр «Джерело», який не одноразово займав призові місця на міських та обласних конкурсах. У репертуарі театру, як класичні постанови, так і експериментальні вистави;
  • За ініціативою студентів та викладачів був створений аматорський клуб «Пісочна анімація»;
  • Школа практичної журналістики та медіа грамотності Харківського прес-клубу. Студенти першого курсу спеціальності «ЗЕЛЕНИЙ ТА ЕКОТУРИЗМ» із задоволенням відвідують ці заняття.

Найкращі випускники отримують свідоцтва про здобуття суспільно корисної професії:

Керівник аматорського вокального колективу,

 Керівник аматорського хореографічного колективу,

Режисер аніматор.

Кафедра тісно співпрацює зі студентським клубом університету, викладачі кафедри є авторами ідей і першими режисерами таких захотів як:

  • Міс університет;
  • «Стиль, мода, краса»;
  • Дебют першокурсника;
  • Фестиваль серед команд КВК «Kiss-Свин»;
  • Всеукраїнський фестиваль «Софіївські зорі»;
  • Посвячення у студенти

та інші.

Традиційно кафедра знайомить студентів із театральним та культурним життям міста. Організовує студентів усіх ННІ ХНТУСГ ім. П. Василенка до культурно-просвітницьких заходів. Студенти щорічно відвідують понад 100 вистав та екскурсій.

Кафедра культури, спорту та туризму молода та потужна!

Наша діяльність – це відродження національної культури, подолання проблеми духовності особистості та гуманізації освіти.