Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Наукова діяльність

Теми наукових досліджень викладачів Кафедри:

 • філософія спілкування,філософсько-соціологічне осмислення проблем сучасності;
 • питання гуманізації та гуманітаризації вищої освіти;
 • феномен туризму в економічному, філософському та історичному аспектах;
 • інноваційний розвиток туристичної сфери, рекреаційні комплекси України та світу, туристичне краєзнавство, розвиток зеленого сільського туризму;
 • теорія комунікацій, філософія науки;
 • педагогіка та теоретичні і методичні основи формування соціальної зрілості студентів у навчально-виховному процесі, історія політичних репресій в Україні, політична система сучасної України, питання національної безпеки та її історико-політологічне осмислення, політичне життя Харківщини в роки революції та громадянської війни 1917–1921;
 • історія аграрної освіти України, історія ХІМЕСГ–ХНТУСГ;
 • історія Слобожанщини;
 • бібліографознавство, інформаційні технології, соціальні комунікації; економічна історія, історія торгівлі та споживання;
 • впровадження гендерних підходів в освіту, реалізація гендерної політики, психологічний супровід педагогічного процесу.

На кафедрі здійснюється наукове дослідження «Споживання в ранньорадянській Україні: чоловічий, жіночий та дитячий виміри» (за підтримки Канадського інституту українських студій).

Викладачі кафедри беруть участь у реалізації Державних програм Верховної Ради та Кабінету Міністрів України: «Реабілітовані історією. Харківська область» («Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні») та «Книга пам’яті».

Кафедрою щорічно проводяться Міжнародна науково-методична конференція «Слобожанський гуманітарій» та Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання» з виданням збірників наукових праць.

На кафедрі плідно працюють:

 • науковий студентський історико-політологічний дискусійний клуб «Діалог» з обговоренняактуальних історико-політичних питань сьогодення;
 • студентський постійно діючий філософський методичний семінар «Ейдос»;
 • студентський науковий гурток «Нація,державність, патріотизм».

Студенти під керівництвом викладачів кафедри беруть участь у наукових конкурсах, олімпіадах, форумах, конференціях та посідають призові місця.