Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Про кафедру

     Кафедра «Інтегрованих електротехнологій та процесів» (ІЕТП) заснована у 1994 році на базі кафедри застосування електричної енергії в сільському господарстві, яку очолив к.т.н., доцент Романченко М. А.

   В становлення кафедри значний внесок зробили її завідувач д.т.н., професор Кунденко М. П., к.т.н., професор Жила В. І., к.т.н., професор Романченко М. А., к.т.н., професор Куришев В. Я., д.ф-м.н., проф. Слесаренко А. П., д.т.н., проф. Черепньов А. С., к.т.н., доц. Ляшенко Г. А., к.ф.-м.н., доц. Сорока О. С., к.т.н., доц. Гаврилов П. В., ст. викл. Румянцев О. О., ст. викл. Журенко Є. В., к.т.н. Магда В. Й., к.т.н. Мусієнко Ю. І., ст. викладач Шинкаренко І. М., зав. лаб. Райтер О. М.

     Зусилля колективу були спрямовані: на модернізацію та уніфікацію навчально-лабораторного обладнання, впровадження нових педагогічних технологій, прогресивних методів навчання, які б забезпечували організацію повноцінного навчального процесу. Викладачі кафедри приділяють значну увагу оновленню методичного забезпечення навчальних дисциплін з метою досягнення належної якості підготовки бакалаврів та магістрів, які б змогли вільно орієнтуватись в своїй професійній діяльності з урахуванням нових економічних умов господарювання.

     Реальними справами наповнюються і зв’язки з фахівцями-виробничниками як через дорадчу службу, започатковану ректоратом ХНТУСГ ім. Петра Василенка, так і безпосередньою співпрацею викладачів кафедри з колективами базових господарств Кегичівського та Нововодолазького районів Харківської області (філії кафедри) та інших регіонів України.

     На кафедрі працює гурток наукової творчості. Студенти 3-5 курсів мають можли-вість поглиблювати спеціальні знання і отримувати практичні навички з діагностики та ремонту відео- і аудіотехніки, яка використовується в телемеханічних системах автоматичного керування технологічними процесами на виробничих об’єктах та в побуті.

    Для часткового або повного вирішення проблем національного господарства України науковці кафедри ведуть пошуки сучасних перспективних шляхів, спрямованих на дослідження і розробку енергоефективних екологічно безпечних електротехнологічних комплексів, які активно впливають на біооб’єкти тваринництва і рослинництва.