Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Про кафедру ЕЕМ

Завідувач кафедриМірошник Олександр Олександрович, доктор техн. наук, професор
Адреса: м. Харків, вул. Різдвяна, 19, ауд. 310.
Телефон: (057) 712-52-45

Історія кафедри

Кафедра «Електропостачання та енергетичного менеджменту» пройшла кілька етапів:

 • в рік створення факультету (1948р.) була створена кафедра «Застосування, виробництво та розподілення електроенергії в сільському господарстві»;
 • на базі кафедри створена кафедра «Виробництво та розподіл електричної енергії в сільському господарстві»;
 • пізніше кафедра отримала назву «Електропостачання сг»;
 • з 2010 року у зв’язку з розширенням кафедра отримала назву «Електропостачання та енергетичного менеджменту».

     Першим завідувачем кафедри до 1958 р. був доктор технічних наук, професор В.К. Плюгачов (1914-1972) – спеціаліст у галузі електропостачання сільського господарства.
В період з 1958 р. по 1974 р. кафедру очолював доцент, к.т.н. Володимир Миколайович Імшенецький, який був талановитим практиком і вченим, засновником розробки і застосування комплектних трансформаторних підстанцій, комплектних розподільних пристроїв 6-10 кВ, пристроїв секціонування розподільних мереж, пристроїв автоматичного вводу резерву. Імшенецький В.М. користувався великим авторитетом серед спеціалістів сільської електрифікації. За його безпосередньої участі на посаді завідувача кафедри та декана факультету електрифікації с.г., були відкриті перші спеціалізації: «Електропостачання сільського господарства» та «Застосування електроенергії в сільському господарстві».
Тривалий період він працював в інституті на посаді проректора з навчальної та наукової роботи. В 1974 році завідувачем кафедри був обраний к.т.н., професор Семен Михайлович Рожавський, який спрямував зусилля колективу кафедри на модернізацію лабораторного обладнання та придбання обчислювальної техніки. Рожавський С.М. був спеціалістом в області оптимізації режимів роботи сільських мереж, йому належить ряд розробок з симетрування режимів роботи мереж 0,38/0,22 кВ. Були введені до навчальних планів нові дисципліни, пов’язані з використанням обчислювальної техніки. Практично кафедра була першою кафедрою факультету, яка зорієнтувала навчальний процес на широке використання обчислювальної техніки.
В період керівництва кафедрою В.М. Імшенецьким та С.М. Рожавським велась серйозна наукова робота та робота з підготовки наукових кадрів. На кафедрі виконувались господарсько-договірні роботи на сотні тисяч карбованців, що давало можливість оновлювати матеріальну базу кафедри, розвивати наукові роботи та готувати поповнення вчених.
В 1981р. на посаду завідувача кафедри призначено к.т.н., доцента Б.М. Ільченка, випускника факультету, вченого в галузі високих напруг.
Характерна особливість навчально-методичної роботи цього періоду – розширення підготовки студентів у напрямі автоматизації виробничих процесів на основі застосування керуючих обчислювальних машин. Одночасно з вирішенням проблем, пов’язаних з реконструкцією та розширенням навчально-лабораторної і науково-дослідної бази кафедри, проводилась робота з підвищення наукового рівня викладацького складу, розширення обсягів господарських робіт.
З 2005 р. по 2013 р. кафедру очолював випускник кафедри к.т.н., професор О.В. Мірошник, вчений в галузі електропостачання. За цей час на кафедрі була створена лабораторія сучасного станційного обладнання, організовані заняття для слухачів ФПК – інженерних працівників енергетичних компаній України, відбулися значні зрушення у виданні наукової, навчальної та навчально-методичної літератури.
З 2013 р. по 2016 р. кафедру очолював доктор технічних наук, професор Мороз О.М. За цей час відбулося суттєве оновлення матеріально-технічного забезпечення кафедри та покращення показників якості надання освітніх послуг. За результатами конкурсу 2014 року кафедра посіла четверте місце серед кафедр університету.
З 2016 р. кафедру очолює доктор технічних наук, професор Мірошник О. О. Під його керіництвом профодяться курси підвищення кваліфікації працівників обленерго, а також створені нові курси підвищення кваліфікації «Проектування, монтаж та обслуговування систем сонячних електростанцій», проводиться атестації осіб, які мають намір провадити діяльність з «Обстеження інженерних систем будівель» та «Сертифікації енергетичної ефективності будівель». Створені нові лабораторні стенди.

Спеціальності за якими випускає кафедра

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Перелік дисциплін кафедри

 • Енергетичний менеджмент
 • Енергоощадність та альтернативні джерела енергії
 • Гідравліка
 • Гідрогазодінаміка
 • Гідравліка, гідро- та пнемвоприводи
 • Основи електропостачання
 • Електропостачання
 • Енергетичний аудит
 • Водопостачання та водовідведення в АПК
 • Основи технічної експлуатації, надійність та діагностування енергетичного обладнання
 • Діагностування, обслуговування і ремонт систем автоматизації
 • Охорона праці у галузі (електробезпека)
 • Автоматизовані системи контролю та управління енергоспоживанням
 • Електроустановки та системи електропостачання
 • Енергозбереження та енергетичний менеджмент
 • Світові тенденції розвитку електроенергетики
 • Інженерна діяльність при обслуговуванні енергообладнання та засобів автоматизації
 • Програмно-апаратне забезпечення систем керування в енергетиці
 • Проектування систем електропостачання
 • Економічні розрахунки в енергетиці
 • Якість послуг електропостачання споживачів
 • Енергозбереження та енергетичний менеджмент
 • Менеджмент в електроенергетиці
 • Менеджмент в автоматизованому виробництві
 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Програмно-апаратне забезпечення систем керування в енергетиці
 • Інформаційні системи та технології в енергетиці і промисловому виробництві
 • Електротехнічні матеріали. Обслуговування електрообладнання
 • Моделювання в енергетиці
 • Джерела енергії
 • Електричні станції та підстанції
 • Релейний захист
 • Електромережі та системи
 • Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації
 • САПР електроустановок
 • Перехідні процеси в системах електропостачання
 • Електричні мережі та системи
 • Основи технічної експлуатації та надійність енергетичного обладнання
 • Технічна експлуатація та діагностування енергетичного обладнання

Наукова діяльність кафедри

   Співробітники кафедри постійно приймають участь у виставках, конференціях і тематичних семінарах міського, обласного, державного рівнів з питань енерго- і ресурсозбереження, а також застосування нетрадиційних та поновлювальних джерел живлення.
Щорічно проводиться міжнародна науково-практична конференція «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України».
Викладачі кафедри займаються підготовкою студентів до участі у методичних форумах, студентських конференціях, олімпіадах, проводять виховні бесіди, приймають участь зі студентами у спортивних, громадських та соціальних заходах, відвідують спеціалізовані виставки та заходи.

     На базі кафедри проводиться підвищення кваліфікації інженерно-техінчних працівників обласних електроенергетичних компаній України (ліцензія Міністерства освіти і науки України АВ № 552285). Кафедрою організовано 72-годинні навчальні курси за 13 програмами. Також проводиться підвищення кваліфікації голів та членів екзаменаційних комісій енергетичних компаній за 40-годинною програмою та тренажерна підготовка диспетчерів РРЕМ за 10-годинною програмою з використанням комп’ютерних тренажерів.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри

 • Розробка методів та засобів підвищення ефективності управління режимами і транспортом електричної енергії в електричних мережах із застосуванням технології Smart Grid.
 • Розробка методів та засобів підвищення ефективності управління режимами і транспорту електроенергії в електромережах.
 • Розробка методів та технічних засобів підвищення енергоефективності технологічних засобів.
 • Розробка сучасних наукових основ, методів та методик організації системи діагностики електрообладнання АПК.

Міжнародна діяльність кафедри (участь у міжнародних проектах)

 • Співпраця з іноземними партнерами по підвищенню надійності електрообладнання (теоретична частина, професор Кривцов В.В. – США), професор Гуревич В.І. – Ізраїль)
 • Співпраця з компанією «Модус» (ПЗ для енергетики).
 • Співпраця з фірмою «Новотест системи» (комунікаційне обладнання для PLC – передачі даних).
 • Співпраця з Молдовською академією наук
 • Співпраця з Польською академією наук

Назви структурних лабораторій кафедри

 • «Релейний захист та автоматика»
 • «Експлуатація та ремонт електрообладнання»
 • «Техніка високих напруг»
 • «Електропостачання сільського господарства»
 • «Електротехнічні матеріали»
 • «Інформаційні системи»
 • «Гідравліка, гідро- та пневмотехніка»

ПІБ керівника структурної лабораторії

 • Тоберт Лія Олександрівна