Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Про кафедру

Ім’я, по-батькові, прізвище завідуючого
Сорокін Максим Сергійович
№ кабінету завідуючого 207
Телефон кафедри (057) 712-50-56
Е-mail кафедри kafedra.aems@gmail.com sorokin.ekt@gmail.com

Історія кафедри
Кафедра автоматизованих електромеханічних систем входить до складу навчально-наукового інституту енергетики та комп’ютерних технологій, вона заснована у жовтні 1953 року на базі існуючої кафедри “Застосування, виробництво та розподілення електроенергії в сільському господарстві”.

В різні роки кафедру очолювали Осетров П.О., Баженов І.Г., Куришев В.Я., Савченко П.І., Тищенко О.К. З 2004 року кафедру очолював Лисиченко М.Л., а з 2017 року – Сорокін М.С.

Сьогодні на кафедрі працюють висококваліфіковані спеціалісти, які мають значний науковий, методичний та виробничий досвід.

Навчальна робота кафедри будується у відповідності до вимог виробництва, науки, техніки та їх перспективного розвитку на основі типових робочих програм і календарного плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня БАКАЛАВР та МАГІСТР. Для цього на кафедрі створена відповідна матеріально-лабораторна база.

Кафедра АЕМС має 5 навчальних лабораторій та 1 наукову лабораторію.

Колектив постійно приділяє увагу питанню методичного забезпечення навчального процесу. За останні роки видано підручник «Електропривод», навчальний посібник «Електропривод в АПК. Конспект лекцій». Щорічно на кафедрі видається до 20 оновлених методичних вказівок.

Лабораторія основ електроприводу оновилась новими технічними приладами, наприклад, мікропроцесорний перетворювач частоти струму для регулювання частоти обертання асинхронних двигунів в електроприводах сільськогосподарського призначення.

Лабораторний стенд на його основі активно використовується в наукових дослідженнях аспірантів та лабораторних заняттях студентів.

На кафедрі постійно працює науково-методичний семінар, на якому розглядається звіти найкращих студентів, які проходили практику за кордоном, на фермах Європи та США, звіти викладачів по підвищенню кваліфікації, попередні захисти дисертацій.

Про високий рівень наукових досліджень свідчить велика кількість нагород, отриманих професорсько-викладацьким складом кафедри.

Спеціальності за якими випускає кафедра
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Перелік дисциплін кафедри
Монтаж енергетичного обладнання і систем керування (для спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)

Апарати керування і захисту (для спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

Проектування (для спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)

Проектування систем електрифікації, автоматизації та енергопостачання (для спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)

Основи електропривода (для спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)

Електропривод (для спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)

Електропривод та автоматизована робота (для спеціальності 151 – Автоматизація та компютерно-інтегровані технології)

Електропривод та автоматизація (Для спеціальності 208 агроінженерія)

Електропривод виробничих машин і механізмів (для спеціальності 151 – Автоматизація та компютерно-інтегровані технології)

Електропривод в БМИ (для спеціальності 163 – Біомедична інженерія)

Споживачі електроенергії (для спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 123 –комп’ютерна інженерія)

Засоби електрифікації у сільському господарстві (для спеціальності 133 галузеве машинобудування)

Електрообладнання с.г. техніки (для спеціальності 133 галузеве машинобудування)

Методологія наукових досліджень(для спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)

Електричні машини (для спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)

Ел.машини та виконавчі механізми (для спеціальності 151 – Автоматизація та компютерно-інтегровані технології)

Електричні машини в БМИ (для спеціальності 163 – Біомедична інженерія)

та інші
Наукова діяльність кафедри
Кафедра проводить активну роботу у розробці та впровадження автоматизованих систем керування електричними машинами та апаратами у виробничих процесах.

Кафедра є провідною на Україні в напрямку розробки низькоенергетичних лазерних технологій в сільському господарстві. В даному напрямку ведуться роботи протягом останніх 15 років у співробітництві з Інститутом тваринництва УААН, Інститутом свинарства УААН, Інститутом птахівництва УААН та іншими науковими установами. В даному напрямку опубліковано більше 150 наукових праць, отримано 5 патентів на винахід України. Підтвердженням високого рівня науково-дослідних робіт є проведення в останні два роки засідання секції секція «Лазерні технології в сільському господарстві» (керівник проф. Лисиченко М.Л.) в рамках Міжнародної науково-практичної конференції “Применение лазеров в медицине и биологии” (НПМБК «Лазер и здоровье») на базі ХНТУСГ ім. П.Василенка

Наукові напрямки викладачів кафедри:

Лисиченко М.Л. – Лазерні технології в сільському господарстві;

Жила В.І. – Обробка молока за допомогою лазерних технологій;

Хандола Ю.М. – Дослідження автоматизованих систем керування;

Сотнік О.В. – Дослідження підвищення ефективності асинхронних двигунів;

Сорокін М.С. – Сучасні системи керування системами електроприводу;

Назаренко О.Ю. – Дослідження шляхів енергозбереження засобами електропривода;

Гузенко В.В. – Дослідження енергозберігаючих електромеханічних систем;

Міленін Д.М. – Вплив лазерного випромінювання на біологічні об’єкти у птахівництві;

Сухін В.В. – Математичне моделювання взаємодії лазерного випромінювання з біологічними об’єктами; дослідження автоматизованих систем керування
Міжнародна діяльність кафедри (участь у міжнародних проектах)
Кафедра має авторизовану, навчальну лабораторію “Schneider Electric” та IEK.

Щороку під керівництвом викладачів кафедри студенти 3-5 курсів, магістри та аспіранти беруть активну участь у роботі міжнародного молодіжного форуму, який проводиться на базі університету.

Назви структурних лабораторій кафедри
Лабораторія електричних машин

Лабораторія електричного приводу та математичного моделювання

Лабораторія електричного монтажу

Лабораторія електроприводу та автоматизації

Наукова лабораторія лазерних технологій в агропромисловому комплексі
ПІБ керівника структурної лабораторії
Литвиненко Світлана Іванівна