Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Відображення наукових досліджень

Результати наукових досліджень викладачів знаходять відображення в дисциплінах, які викладаються за навчальним планом. А саме:


Косуліна Н. Г. (гарант) – тема докторської дисертації «Науково-технічні основи побудови інформаційних електромагнітних технологій підвищення продуктивності біооб’єктів рослинництва»), викладає навчальні дисципліни:

 • Методологія та організація наукової діяльності;
 • Теорія електромагнітного поля;
 • Біологічні та медичні прилади і системи;
 • Електрофізичні пристрої для впливу на біооб’єкти.

Публікації:


Ляшенко Г. А. – тема кандидатської дисертації «Методика та апаратно-програмні засоби визначення стану операторів спеціальних радіоелектронних засобів», викладає навчальні дисципліни:

 • Метрологія, стандартизація та сертифікація біомедичних пристроїв;
 • Електрофізичні та електронні прилади і системи для підтримки життєдіяльності біологічних об’єктів;
 • Електромагнітні поля та методи їх розрахунку.

Публікації:


Кунденко М. П. – тема докторської дисертації «Молекулярна акустична технологія та електронні системи контролю в технологічному процесі відтворення тварин», викладає навчальні дисципліни:

 • Математичне та фізичне моделювання процесів взаємодії біологічних об’єктів з інформаційними електромагнітними полями;
 • Теоретичний аналіз процесу взаємодії інформаційних електромагнітних випромінювань з біооб’єктами.

Публікації:


Чорна М. О. – тема кандидатської дисертації «Обґрунтування методів та пристроїв інформаційної електромагнітної технології підвищення врожайності соняшника», викладає навчальні дисципліни:

 • Проектування аналогових та цифрових електронних систем для вимірювання електрофізичних параметрів біологічних об’єктів;
 • Промислова та біомедична електроніка;
 • Сучасні технології освітнього процесу.

Публікації:


Шигимага В. І. – тема докторської дисертації «Біотехнічний комплекс імпульсної кондуктометрії і електроманіпуляції з клітинами тварин», викладає навчальні дисципліни:

 • Теоретичні біофізичні основи впливу інформаційного електромагнітного поля на метаболічні процеси в біологічних об’єктах;
 • Дослідження впливу електромагнітних полів на біологічні об’єкти;
 • Інформаційні електромагніті технології в АПВ.

Публікації:


Мегель Ю. Є. – тема докторської дисертації «Методи, моделі та засоби автоматизації біотехнологій в тваринництві», викладає навчальні дисципліни:

 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях з біомедичної інженерії;
 • Теорія прийняття рішень;
 • Аналіз математичних моделей, пов’язаних з фізичними факторами впливу на біологічні об’єкти.

Публікації:


Бородай І. І. – тема кандидатської дисертації «Електромагнітний метод та система контролю газового середовища для підвищення зберігання плодів», викладає навчальні дисципліни:

 • Інформаційна підтримка наукової діяльності;
 • Авторське право та патентний пошук;
 • Електромагнітна сумісність біомедичних пристроїв.

Публікації: