Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Шигимага Віктор Олександрович
доктор технічних наук, професор

Шигимага Віктор Олександрович

Освіта

 • 1972 – 1977 рр., Харківський державний університет ім. Каразіна, радіофізичний факультет (кафедра біофізики); спеціальність – біофізика.
 • 1985 р., вищі державні курси підвищення кваліфікації керівних, інженерно-технічних і наукових працівників при Держкомвинаходів СРСР (Патентознавство).
 • 1989 р., курси підвищення кваліфікації кадрів за новими напрямами техніки і технології при Київському політехнічному інституті (основи обчислювальної техніки та програмування).
 • 1994 р. – захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва.
 • 2002 р. – отримав атестат старшого наукового співробітника.
 • 2011 – 2013 рр. – здобувач наукового ступеня доктора технічних наук, докторантура ХНТУСГ імені Петра Василенка.
 • 2014 р. – захистив докторську дисертацію на тему “Біотехнічний комплекс імпульсної кондуктометрії та електроманіпуляції з клітинами тварин” за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи. Спеціалізована вчена рада Д 64.832.01 Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.
 • 2019 – отримав звання професора

Кар’єра

 • 1977 – 1980 рр. – Фізико-технічний інститут низьких температур АН УРСР,  інженер.
 • 1980  – 1982 рр. – військова служба в лавах РА СРСР.
 • 1983 – 1998 рр. – науковий, потім старший науковий співробітник Інституту тваринництва НААН України.
 • 1999 – 2004 рр. ‒ завідувач лабораторією Харківського біотехнологічного центру НААН України.
 • 2004 – 2015 рр. ‒ завідувач лабораторією (до 2013 р.), потім провідний науковий співробітник Інституту тваринництва НААН України.
 • з 2015 р. – по теперішній час – доцент кафедри технічних систем і технологій тваринництва Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Освітня діяльність

 • викладає дисципліни: “Робототехнічні системи і комплекси”, “Інноваційне технічне обладнання в тваринництві”, “Моделювання біологічних процесів і систем”, “Біосумісні матеріали”, “Основи теорії біотехнічних систем;
 • керівництво кваліфікаційними роботами магістрів;
 • наукове керівництво, 1 аспірант (2016р.).

 Наукова діяльність

 • Сфера наукових інтересів: біофізика клітини, репродуктивна біотехнологія, розробка методів та вимірювальної біофізичної апаратури на рівнях від клітини до організму, моделювання електричних властивостей клітини, робототехніка і автоматизація процесів в АПК та с.-г. біотехнологіях.
 • Співпраця за договором про творче співробітництво з Інститутом проблем кріобіології і кріомедицини НАН України за темою: “Вивчення впливу фізико-хімічних чинників кріоконсервування на стан ооцитів та ембріонів ссавців”.
 • Член спеціалізованої вченої ради Д 64.832.01 при ХНТУСГ за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.
 • Опубліковано понад 120 наукових статей; 3 авторських свідоцтва, 18 патентів.

Міжнародна діяльність

– закордонні стажування:

 • 2018 р. –  Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku, Польща.

конференції:

 • 29th National scientific symposium «Metrology and metrology assurance». Sozopol, Bulgaria, 6-10.09.2019.

Нагороди та премії

 • Почесна грамота ННЦ ІМЕСГ, 2017 р.