Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Про кафедру


Історія

Кафедра біомедичної інженерії та теоретичної електротехніки відноситься до навчально-наукового інституту енергетики та комп’ютерних технологій Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка.

Кафедра заснована в 1930 році в період організації Харківського інституту механізації сільського господарства. Вона мала назву «Кафедра електротехніки і застосування електроенергії в сільському господарстві» і входила до складу факультету механізації сільського господарства.

Очолював кафедру доцент Виноградов Є. П. Основна наукова діяльність Виноградова Є. П. була пов’язана з розробкою електричних теплових пастеризаторів рідинних продуктів. В 1948 році кафедра увійшла до складу факультету електрифікації сільського господарства, який відкрився того року, під назвою “Електротехніка і електропривод”. З невеликою перервою (1937-1941 рр. – завідувачем кафедри був д.т.н., професор Кияниця В. Н.) професор Виноградов Є. П. керував кафедрою до 1967 року. У різні роки кафедру очолювали: 1967-1969 рр. – ст. викладач Плахотніков В. І.; 1970-1976 рр. – к.т.н., доцент Короткова О. В.; 1976-1989 рр. – д.т.н., професор Кучин Л. Ф.; з 1989 по 2009 рік кафедру очолював к.т.н., доцент Свергун Юрій Федорович.

З 2009 року посаду завідувачки кафедрою займає д.т.н., професор Косуліна Н. Г.

В 2018 році, у зв’язку з відкриттям спеціальності 163 «Біомедична інженерія», кафедра технотроніки та теоретичної електротехніки отримала назву «Біомедична інженерія та теоретична електротехніка».

На кафедрі в різні роки працювали і зробили значний внесок в розвиток навчально-методичної, науково-дослідної та виробничої бази кафедри такі викладачі: доцент Динабурський І. М., ст. викладач Пясик Р. Б., ст. викладач Савченко П. І., доцент Іванов Б. І., асистент Білаш І. П., старший викладач Ясько О. А., доцент Короткова О. В., доцент Лучинський О. Р., професор Філіпов Р. Л., професор Кучін Л. Ф., доцент Зотова З. І., доцент Балан Г. П., ст. викладач Щербаков О. Є., ст. викладач Черевищенко С. М., ст. викладач Мороз С. О., доцент Кравченко П. О., професор Черенков О. Д.

Випускні спеціальності

 • 163 «Біомедична інженерія»

Перелік дисциплін

 • Теоретичні основи електротехніки
 • Промислова електроніка
 • Контрольно-вимірювальні прилади та метрологія
 • Теорія електромагнітного поля
 • Електротехніка та електроніка
 • Моделювання біологічних об’єктів
 • Біосумісні матеріали
 • Системи медичної реабілітації біооб’єктів
 • Системи біомедичної реабілітації
 • Електромагнітна сумісність
 • Інформаційні електромагнітні технології в АПК
 • та інші

Наукова діяльність

 • Теоретичний аналіз розподілення потужностей асиметричного трифазного динамічного навантаження в різних режимах роботи лінії при вхідному несинусоїдному навантаженні
 • Розробка принципів та методів створення екологічно чистих технологій підвищення врожайності сільськогосподарських культур на підставі впливу магнітного поля
 • Застосування фізичних факторів для первинної обробки сільськогосподарської сировини, яка використовується в промисловості
 • Застосування біоелектромагнітології в рішенні пріоритетних проблем медицини та сільського господарства
 • Електромагнітні і акустичні технології і пристрої для первинної обробки і дезінфекції вовни
 • Електромагнітні технології і пристрої для дії на мікробіологічні об’єкти тваринництва
 • Імпульсні електромагнітні технології і пристрої для знищення комах-шкідників в сільськогосподарському виробництві;
 • Електромагнітні технології і технічні системі лікування тварин
 • Методи і пристрої діагностики біологічних об’єктів тваринництва і рослинництва
 • Електромагнітні технології і технічні системи підвищення продуктивності біологічних об’єктів рослинництва

Структурні лабораторії

 • Лабораторія теоретичних основ електротехніки
 • Лабораторія електроніки
 • Лабораторія контрольно-вимірювальних приладів та метрології
 • Лабораторія електротехніки
 • Лабораторія біомедичної інженерії