Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Захист кваліфікаційних (бакалаврських) робіт в ННІ БМ

У ННІ бізнесу і менеджменту ХНТУСГ пройшли захисти кваліфікаційних (бакалаврських) робіт та атестаційні екзамени 22.06.2020 та 23.06.2020 за спеціальнісью “051 Економіка”. Тематика робіт охоплювала актуальні проблеми економіки сільськогосподарських підприємств та в цілому аграрного сектору України. Студенти під час захисту продемонстрували належний рівень оволодіння загальними та фаховими компетентностями, спроможність на основі економічного аналізу діагностувати соціально-економічні проблеми розвитку суб’єктів господарювання. Всі роботи були виконані на реальних даних, а їх захист перетворився на справжнє освітянське свято, на якому студенти довели готовність приступити до практичної професійної діяльнисті.

В.М. Онегіна,

завідувачка кафедри, д. е. н., професор.

Фото Кирило Коробова.