uk en

Положення про центр практики, працевлаштування та кар’єри студентської молоді

Центр практики, працевлаштування та кар’єри студентської молоді (ЦППКСМ) Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка є функціональним підрозділом, який забезпечує організацію проведення практик, сприяє працевлаштуванню студентів і випускників університету, їх адаптацію до практичної діяльності, установлення та підтримка зворотних зв’язків із випускниками університету, здійснення моніторингу їх кар’єри та спільне партнерство з роботодавцями, займається підбором студентів на практику та стажування за кордоном.

Завданнями ЦППКСМ є:

  • координація роботи кафедр з організації  проведення практики студентів;

– сприяння працевлаштуванню студентів, випускників університету, їх кар’єрного зростання;

  • установлення та підтримка зворотних зв’язків із випускниками університету;
  • підбір студентів на практику та стажування за кордоном;

– співпраця з навчально-науковими інститутами, факультетом та іншими структурними підрозділами університету стосовно практики та працевлаштування студентів і випускників.

До функцій ЦППКСМ відносяться:

– розробка/коригування Положення про практичну підготовку студентів університету та забезпечення ним випускових кафедр;

– контроль за розробкою наскрізних та робочих програм практики випусковими кафедрами;

– аналіз відповідності графіка навчального процесу, робочих навчальних планів з усіх освітніх програм (спеціальностей) та робочих програм практики;

– координація роботи випускових кафедр з укладання договорів про проведення практики студентів між університетом та підприємствами (організаціями, установами), які визначені як бази практики, на наступний календарний рік;

– контроль формування реєстру баз практик випускаючими кафедрами університету;

формування загального реєстру баз практик університету;

– контроль видів і термінів проведення практик, визначені навчальними робочими планами підготовки фахівців певної освітньої програми (спеціальності) дотримання обов’язків  університету та підприємств щодо організації і проведення усіх видів практик;

– контроль стану розробки та актуальності навчально-методичних комплексів з практики у випускових кафедр;

– своєчасне видання проектів наказів з питань практики;

– контроль за результатами проведення усіх видів практик, та узагальнення результатів практик;

– аналіз звітів кафедр за результатами практики та формування пропозицій щодо покращення організації і проведення практики в університеті;

– організація роз’яснювальної роботи та інформування студентів та випускників щодо нормативно – правових актів державного регулювання зайнятості та трудових відносин;

– налагодження ділових стосунків університету з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) з питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників;

– організація зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками, проведення заходів: дні кар’єри, круглі столи, семінари-практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки вакансій;

– інформування ННІ, факультет про вакансії потенційних роботодавців;

– організація проведення тренінгів та семінарів спільно з комітетом у справах молоді та спорту і психологічною службою університету;

– співпраця з відділом медіакомунікацій по висвітленню подій та заходів центру практики, працевлаштування та кар’єри  студентської молоді на сайті університету.

Університет підтримує тісні зв’язки з Державною служби зайнятості, органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями м. Харкова та областей України з метою визначення потреб кадрового забезпечення молодими спеціалістами

E-mail: centrpraktyky@ukr.net;

Тел. +380667917977