Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Підсумки рейтингового оцінювання діяльності кафедр за 2019/2020 н.р.

Уже декілька років існує вітчизняний досвід формування рейтингів ЗВО на підставі чого за ініціативою МОН України найближчим часом планується введення процедури обов’язкового рейтингування українських ЗВО з оприлюдненням інформації на сайті міністерства. Орієнтація керівників вітчизняних ЗВО на таку ринкову систему діяльності орієнтує їх проводити заходи з підвищення власної конкурентоспроможності, зокрема шляхами створення внутрішнього конкурентного середовища, мотивування кафедр і науково-педагогічних працівників на результативну і якісну роботу.

У рамках системи менеджменту якості, за рекомендаціями наглядового аудиту 2019 року, в університеті уточнені показники рейтингу кафедр і внесені відповідні зміни в «Положення щодо визначення рейтингу кафедр».

Рейтингування кафедр і оцінювання успішності діяльності науково-педагогічних працівників створює внутрішнє конкурентне середовище, яке мотивує до нових досягнень, «фільтрує» пасивних і недостатньо компетентних викладачів, чим забезпечується виконання цілей університету, зміцнення конкурентних позицій і підвищення рейтингів.

Навчальний і науковий потенціали кафедр, результати їх діяльності визначають потенціал університету в цілому, у тому числі і рівень його  фінансування. Крім того, основні показники рейтингу кафедр входять до різних рейтингів університету, які існують в Україні. Аналіз результативності запровадження рейтингу кафедр показую високу його ефективність, так у 2017 р. до ІІ туру студентських наукових робіт подано 40 робіт, а отримано 10 нагород, у 2018 р. – відповідно 64 і 17, у 2019 р. – відповідно 77 і 25, а у 2020 р. – 83 і 41 робота нагороджена дипломом І, ІІ, ІІІ ступеня. Тобто, університет серед аграрних ЗВО за результатами 2017/2018 н.р. знаходився на 5 місці, а за результатом 2018/2019 н.р. – вже на 3 місці і ми з нетерпінням очікуємо результатів за 2019/2020 н.р.!?

Запровадження рейтингу також дозволило університету в 2019 р. піднятись в рейтингу Webometrics серед 318 університетів України із 107 на 94 місце, завдяки збільшенню наукових публікацій в Scopus із 20 у 2017/2018 н.р. до 87 – у 2018/2019 н.р., а  за результатами 2019/2020 н.р., відповідно до наданих звітів кафедр вже опубліковано близько 200 статей в науково-метричних базах Skopus та Web of Science!

У поточному  навчальному році комісія під головуванням першого проректора (в комісію входять 9 осіб, які представляють всі ННІ та факультет) також провела перевірку підготовлених звітів кафедр та визначила  переможців.

Результати рейтингу (серед 33 кафедр) були оприлюднені на засіданні Вченої ради університету 25 червня 2020 р., під час якого переможцям були вручені грамоти:

  • за 1 місце — кафедрі транспортних технологій;
  • за ІІ місце —  кафедрам: технічних систем і технологій тваринництва ім. Б.М. Шабельника; технологічних систем ремонтного виробництва;
  • за ІІІ місце — кафедрам: трактори і автомобілі; маркетингу та медіакомунікацій; організації виробництва, бізнесу та менеджменту; оптимізації технологічних систем Т.П. Євсюкова.

М. Л. Лисиченко,

 перший проректор університету,

д-р т. н., професор.