Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ВСТУПНИКАМ?

Під час вступної кампанії 2020 року Харківський національний технічний університету сільського господарства ім. П. Василенка зможе набрати на навчання  для підготовки бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти 2550 осіб, в т.ч. 1613 осіб на денну і 937 осіб на заочну форму навчання. Максимальний обсяг прийому на бюджетне навчання складе 307 місць для студентів денної форми навчання і 95 місцяь – для заочної.

Підготовка бакалаврів в університеті  вестиметься за 25 спеціальностями, причому найбільший обсяг ліцензійних і бюджетних місць затверджено для таких спеціальностей:  133 «Галузеве машинобудування», 208 «Агроінженерія» і 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Детальніша інформація про максимальні обсяги держзамовлення та кваліфікаційни мінімум ТУТ.

Нагадаємо, що  ліцензійний обсяг – скільки загалом вступників на спеціальність чи спеціалізацію може прийняти заклад. Ліцензійний обсяг включає в себе місця державного замовлення та місця за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Максимальний обсяг прийому – скільки абітурієнтів може прийняти ЗВО на місця держзамовлення, де  оплата за навчання здійснюється за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів.

Контрактні місця (за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб) – оплата за навчання здійснюється за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, за ваучерами, за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб.

Кваліфікаційний мінімум – скільки щонайменше «бюджетників» має бути на спеціальності, щоб заклад здійснив їх набір.

«Пороги» максимуму і мінімуму бюджетних місць на кожну спеціальність встановлюються вишами щороку та погоджуються з Міністерством освіти і науки України.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Умов прийому на навчання  до закладів вищої освіти у 2020 році, прийом на навчання  за державним замовлення (за кошти державного бюджету) здійснюється на спеціальності та форми здобуття освіти, за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України.

Відділ медіакомунікацій ХНТУСГ.