Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Силабуси вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки (магістри 2019)

Силабуси вибіркових дисциплін  циклу загальної підготоки рівня вищої освіти «магістр»

Вступ 2019 рік

п/п

Назва дисципліни

Спеціальність

1

Корпоративна культура

205 «Лісове господарство»

2

Педагогіка вищої школи

3

Філософія людського спілкування

4

Інформаційне забезпечення наукової діяльності

5

Менеджмент

133 «Галузеве машинобудування» ННІ ПХВ, 181 «Харчові технології»

6

Філософія людського спілкування

181 «Харчові технології»

7

Основи дилерської діяльності275 Транспортні технології
8Філософія людського спілкування

9

Управління функціонуванням транспортних систем в агропромисловому виробництві