Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Силлабуси вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки (магістри 2019)

№ п/п

Назва дисципліни

Спеціальність

1Лісове насінництво205 «Лісове господарство»


2Захисне лісорозведення
3Обладнання  садово-паркового господарства
4Протипожежні заходи в лісовому господарстві
5Управління перевезеннями на основі програмних продуктів
6Недеревна продукція та побічні користування лісом
7Природні лісові ресурси
8Вентиляційне обладнання та аспіраційні системи133 «Галузеве машинобудування» ННІ ПХВ
9Моделювання технологічних процесів
10Патентознавство
11Проектування обладнання переробних і харчових виробництв
13Спецобладнання та обладнання малих переробних і харчових виробництв
14Оптимізація технологічних процесів ПХВ
15Безпека продукції галузі181 «Харчові технології»
16Інноваційний інжиніринг зернопереробних підприємств
17Оптимізація технологічних процесів в галузі
18Технологічна майстерність
19Управління якістю продукції зернопереробних виробництв
20Автоматизовані електромеханічні системи141″Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”


21Виконавчі машини автоматизованих пристроїв 
22Автоматизація промислових установок та технологічних комплексів
23
Проектування інженерних комплексів та систем 
24Інтелектуальні транспортні системи і логістичний моніторинг275 Транспортні технології
25Оптимізація логістичних рішень у транспортних системах
26Основи логістичного консультування, коучингу і транспортної діагностики
27Перевезення небезпечних вантажів
28Ресурсозбереження в межах технологій транспорту і логістики
29Технології міської логістики в аграрних ланцюгах постачань