Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Автомобільний транспорт

Освітня програма направлена на реалізацію стратегії в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (Глава 17, Стаття 404, пункти e та g) та Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2022 року (схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1437-р), а саме – покращення конкурентоспроможності сільськогосподарської галузі шляхом підвищення якості аграрної продукції через адаптацію екологічних стандартів її виробництва, широкого поєднання систем точного землеробства з ефективним використанням автомобільного транспорту при збиранні врожаю та транспортуванні до пунктів глибокої переробки й зберігання, пришвидшенням адаптації інфраструктури аграрних ринків до світової структури виробництва через покращення транспортної логістики фермерських господарств та українських аграрних компаній та полегшення доступу їх продукції на ринок ЄС.

Інноваційна складова освітньої програми в рамках місії ННІ механотроніки і систем менеджменту забезпечується поєднанням наукової діяльності в автомобільному транспорті з врахуванням аграрного контексту, освітнього процесу і набуття передового досвіду зі створення, ефективної експлуатації та ремонту мобільних енергетичних засобів для підготовки лідерів, що активно впливають на майбутнє українського бізнесу та суспільства.

Освітня програма враховує також такі світові тенденції розвитку галузі (відповідно до Розпорядження Кабінету міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р “Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року”) з врахуванням аграрного контексту, а саме:

–    використання високотехнологічних та ергономічних транспортних засобів, супутникової навігації, інтелектуальних транспортних систем інтегрованих до систем точного землеробства інформаційних технологій при збиранні врожаю, його транспортуванні та перевезенні екологічно небезпечних вантажів (добрив, гербіцидів, пестицидів) в складних дорожніх умовах.

–    використання паливно-економічних та екологічних транспортних засобів, застосування альтернативних видів палива, пріоритетність потреб охорони навколишнього природного середовища.

Освітня програма враховує й регіональний контекст (Стратегія розвитку Харківської області на 2021-2027 рр.). Виробничу діяльність в Харківській області здійснюють 2,1 тисячі сільськогосподарських підприємств різних форм власності і господарювання, в тому числі 1,3 тисячі фермерських господарств. Кожного року індекс обсягу сільськогосподарського виробництва в усіх категоріях господарств  збільшується на 10-12%. Зростає й експортний потенціал. Тільки за І півріччя 2019 року експорт товарів (усього) склав 613,9 млн. дол. США, в тому числі експорт товарів сільськогосподарського призначення склав 267,2 млн. дол. США. Враховуючи, що окрім сільськогосподарського (12%) у структурі виробництва Харківської області перше місце займає переробна промисловість (38%), яка теж потребує ефективного використання автомобільного транспорту, то освітня програма має суттєві перспективи в регіональному контексті.