Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Затверджено Колективний договір на 2021-2025 роки

Сьогодні в ХНТУСГ  відбулися збори трудового колективу, на яких було заслухано  звіт голови Профспілкового комітету В.М. Кіся  про  підсумки діяльності ПК і виконання Колективного договору між адміністрацією університету та профспілковою організацією на 2015-2020 роки, а також прийнято новий Колективний договір на 2020-2025 роки.

Відкриваючи збори, В.М.Кісь проінформував присутніх, що для участі в цьому заході було обрано 232 делегатів від усіх підрозділів університету та профспілкових груп і більшість з них прибули на збори.  А  загалом Профспілкова організація ХНТУСГ нараховує 4358 членів: викладачів, студентів та співробітників, які не задіяні в навчально-виховному процесі.  Далі, звітуючи перед представниками трудового колективу, В.М. Кісь докладно проінформував їх про основні напрямки роботи профспілкового комітету  та проведені ним заходи, а також про роботу з виконання умов Колективного договору. Зокрема, голова ПК зупинився на виконанні умов, що регламентують виробничі і трудові відносини в університеті,  питання оплати і охорони праці,  соціального страхування та санаторно-курортного лікування тощо. При цьому В.М. Кісь відзначив плідну співпрацю Профспілкового комітету з адміністрацією університету та окремими підрозділами, зокрема, з Комітетом у справах молоді і спорту (Н.І.Моїсеєва) та Студентським парламентом (А.В. Заїка).  По закінченні доповіді голова ПК відповів на запитання присутніх.

З доповіддю про виконання Колективного договору також виступив проректор з НПР, розвитку економіки та інфраструктури  ХНТУСГ А.В. Микитась. Він наголосив на тому, що впродовж  останнього часу адміністрація університету велику увагу приділяє створення належних умов для забезпечення навчально-виховного процесу та проживання студентів і зміцнення матеріально-технічної бази університету.  З цією метою лише впродовж останнього часу тут було відремонтовано більше 40 аудиторій та навчальних кабінетів, проведено капітальний ремонт покрівель на деяких гуртожитках і навчальних корпусах, оновлено протипожежне обладнання, замінено частину внутрішніх комунікацій, проведено низку заходів з енергозбереження тощо. Насамкінець, А.В. Микитась висловив вдячність усім студентам і співробітникам університету за допомогу та  співпрацю.

У обговоренні питань порядку денного зборів  взяли участь делегатка від ННІ ЕКТ М.О. Чорна, голова профспілкового бюро ННІ ПХВ Т.О. Сичова, радник ректора університету Д.І. Мазоренко, голова профспілки працівників АПК Харківської області О.В. Лавриненко,  ректор ХНТУСГ О.В. Нанка.

За підсумками обговорення збори трудового колективу визнали Колективний договір між адміністрацією університету та профспілковою організацією виконаним, а роботу Профспілкового комітету оцінили на «задовільно». Також збори трудового колективу прийняли новий Колективний договір на 2020-2025 роки, проект якого представив голова ПК В.М. Кісь. Крім цього, збори трудового колективу ХНТУСГ затвердили Правила внутрішнього трудового розпорядку і Положення про преміювання та надання допомоги працівникам університету.

Після закінчення зборів у актовій залі університету відбувся чудовий концерт, підготовлений  учасниками художньої самодіяльності ХНТУСГ.

Відділ медіакомуніукацій ХНТУСГ