Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Захист магістерських онлайн

25 травня відбулося online засідання Екзаменаційної комісії із захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт з освітньо-наукової програми «Галузеве машинобудування» спеціальності 133 Галузеве машинобудування.

Кваліфікаційну атестацію пройшло 10 здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Особливо відзначилися Захаров Андрій, Михєєв Руслан, Нещерет Андрій, яких рекомендовано для подальшого зарахування до аспірантури.

Вітаємо наших магістрантів та бажаємо подальших успіхів!!! А також дякуємо членам екзаменаційної комісії: Віталію Михайловичу Власовцю (голова комісії, д.т.н., професор кафедри тракторів і автомобілів, директор ННІ МСМ ХНТУСГ), Тамарі Семенівні Скобло (заступник голови ЕК, д.т.н., професор кафедри технологічних систем ремонтного виробництва), членам комісії: Володимиру Миколайовичу Романченко (к.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри технологічних систем ремонтного виробництва), Олександру Артемовичу Науменку (к.т.н., професор, завідувач кафедри технічних систем і технологій тваринництва імені Б.П. Шабельника), Євгену Івановичу Калініну (д.т.н., доцент, завідувач кафедри надійності, міцності та технічного сервісу машин імені В.Я. Аніловича), Надії Миколаївні Колпаченко (к.е.н., доцент кафедри технологічних систем ремонтного виробництва – секретар екзаменаційної комісії.

Адміністрація ННІ ТС.