Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Захист кваліфікаційних магістерських робіт

16 грудня на кафедрі «Обладнання та інжиніринг переробних і харчових виробництв» навчально-наукового інституту переробних і харчових виробництв розпочався захист кваліфікаційних магістерських робіт за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-професійної програми «Обладнання переробних і харчових виробництв».

Голова комісії д.т.н., проф. Тормосов Ю.М. відзначив високий рівень підготовки магістрантів, актуальність їхніх робіт, багато з яких місять новітні розробки та наукові дослідження доповідачів.

Голова та члени комісії схвалили доповіді магістрантів та побажали їм успіхів у подальшій трудовій діяльності.

К.т.н, доц. С.Г. Іващенко