Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Вийшов збірник матеріалів наукової конференції

Кафедра культури, спорту та туризму ХНТУСГ видала збірник матеріалів  ІV Міжнародної наукової електронної конференції «Культура в процесі духовно-морального розвитку глобального суспільства», яка відбулася наприкінці лютого 2021 року. Конференція була присвячена  90-річчю Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Матеріали збірника висвітлюють питання культурних процесів в загальносвітовому вимірі, зокрема в освітній галузі. ХХІ століття  – століття новітніх інформаційних технологій, що стрімко вриваються в освіту. Глобальність процесів, що відбуваються, неминуче підвищують рівень пізнавальної активності. Науковці звертають увагу на використання засобів мультимедійної технології, які дозволяють підвищити інтенсивність і ефективність процесу навчання, створюють умови для самоосвіти, а також дистанційної освіти.

Ознайомитися:  Матеріали Міжнародної конференції

Відділ медіакомунікацій ХНТУСГ.