Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

ВІДБУЛАСЯ КОНФЕРЕНЦІЯ

24 квітня 2020 року в Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка відбулася Третя Міжнародна науково-практиична Інтернет-конференція «УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ», присвячена 90-річчю ХНТУСГ.

Співорганізаторами конференції виступили провідні університети України, Польщі, Білорусі, Туркменістану, Румунії.

У роботі науково-практичної конференції взяли участь наукові та науково-педагогічні співробітників, докторанти, аспіранти, здобувачі наукових ступенів, студенти-дослідники провідних вищих навчальних закладів та установ, зокрема: Полоцького державного університету (Білорусь), Білоруського державного аграрного технічного університету, Національної академії Національної гвардії України, Луганського національного аграрного університету, Уманського національного університету садівництва Національного університету цивільного захисту України, Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, Харківського національного університету внутрішніх справ, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та інших.

Тематика ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управління розвитком соціально-економічних систем»:

1) сучасні тенденції, перспективи та стратегічні орієнтири розвитку соціально-економічних систем мікро-, мезо- та макрорівня;

 2) управління інноваціями, інвестиціями та інтеграційними процесами в стабілізації розвитку суб’єктів економічних відносин;

3) інституційне та організаційно-правове забезпечення стабілізації розвитку соціально-економічних систем;

 4) планування, прогнозування, облік та контроль в управлінні розвитком соціально-економічних систем;

 5). виробничі, маркетингові та комерційні інструменти управління розвитком суб’єктів економічних відносин.

У зв`язку з актуальністю порушених  питань за результатами конференції буде видана збірка матеріалів тез учасників конференції, електронна версія якої буде надіслана їм впродовж місяця.

ДЯКУЄМО ВСІМ ЗА СПІВПРАЦЮ!!!

Оргкомітет конференції