Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

В центрі уваги – робота кафедр

Сьогодні в університеті завершилось звітування кафедр про роботу у 2020-2021 роках. Цього разу звіти складали завідувачі кафедр ННІ Бізнесу і менеджменту та факультету Технологічних систем і логістики, які презентували результати діяльності своїх колективів у звітному періоді.

Звіти оцінювали представники ректорату і члени експертної групи. Як і раніше, особливу увагу вони звертали на науково-дослідну роботу  кафедр, оновлення профілів науковців та збільшення кількості дисциплін, що викладаються іноземними мовами.

Варто зазначити, що робота з оцінювання та удосконалення  діяльності  кафедр в університеті ведеться постійно. З цією метою вченою радою  ХНТУСГ також затверджено Положення  про рейтингове оцінювання діяльності кафедр за результатами роботи протягом навчального року.

Відділ медіакомунікацій ХНТУСГ.