Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

УВАГА! КОНКУРС!

Міністерство освіти і науки України оголошує конкурсний відбір науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням, виконання яких розпочнеться у 2022 році за рахунок коштів державного бюджету. Відповідний наказ оприлюднено на сайті МОН.

Прийом документів здійснюватиметься до 25 листопада 2021 року включно.

Конкурс проводиться для формування пропозицій щодо державного замовлення на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково технічну продукцію. У Конкурсі можуть взяти участь підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, що мають працівників відповідної кваліфікації, обладнання та матеріально-технічну базу.

На Конкурс подаються науково-технічні розробки за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, а саме:

 • інформаційні та комунікаційні технології;
 • енергетика та енергоефективність; раціональне природокористування;
 • науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;
 • нові речовини і матеріали.

Науково-технічні розробки подаються в формі заявки на участь у конкурсі, яка заповнюється учасником. Рекомендації щодо заповнення заявки на участь у конкурсному відборі за покликанням.

Учасники Конкурсу мають підготувати відповідні документи:

 • заявка (три оригінальних примірники), засвідчена підписами наукового керівника розробки та її авторів, керівника учасника Конкурсу та його печаткою (у разі наявності). Подання ксерокопій не допускається;
 • листи підтримки (один примірник – оригінал, два примірники – ксерокопії);
 • оптичний носій, який містить заявку в електронному вигляді (у форматах DOC та PDF), скан-копії листів підтримки (у форматі PDF);
 • супровідний лист із переліком матеріалів, що подаються учасником на Конкурс, засвідчений підписом керівника учасника та його печаткою (у разі наявності);
 • лист на бланку учасника Конкурсу, засвідчений підписом керівника та його печаткою (у разі наявності), в якому учасник підтверджує відсутність підстав для відхилення заявки відповідно до пункту 5 критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність.

Документи подаються в картонній папці з позначкою «Конкурс науково технічних розробок за державним замовленням», на титульній сторінці вказуються пріоритетний напрям розвитку науки і техніки, назва науково-технічної розробки, прізвище, ім’я та по батькові учасника та наукового керівника

Документи для участі надсилаються поштою на адресу:

 • Міністерство освіти і науки України
 • директорат науки та інновацій
 • бульвар Тараса Шевченка, 16
 • м. Київ, 01601

Телефони для довідок з питань Конкурсу: (044) 287-82-30, (044) 287-82-66, (044) 287-82-02, (044) 287-89-23; електронна адреса для листування: konkurs_dz@mon.gov.ua.

Джерело інформації: сайт МОН України