Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Положення про відділ медіакомунікацій

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ медіакомунікацій Харківського національного   технічного університету  сільського  господарства імені Петра Василенка.Положення про відділ медіакомунікацій

 1. Загальні положення.
  • Відділ медіакомунікацій Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка (далі – Відділ) – це структурний підрозділ університету.
  • У своїй діяльності Відділ керується чинним законодавством України, Статутом ХНТУСГ, наказами та розпорядженнями ректора університету, цим Положенням.
  • Відділ підпорядковується ректору університету. Положення про відділ медіакомунікацій
  • У межах своєї компетенції Центр взаємодіє з:
 • проректорами, відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків;
 • керівниками структурних підрозділів згідно з посадовими інструкціями керівників та положень очолюваних ними підрозділів;
 • підрозділами, які забезпечують взаємодію з цільовими групами, що сприяють іміджу університету.

 Мета, напрями та основні завдання Відділу.

  • Мета – формувати позитивний імідж університету шляхом оперативного надання якісної і найбільш повної інформації про діяльність ЗВО, її популяризації через офіційний Веб-сайт, засоби масової інформації та соціальні мережі, тощо.
  • Основні напрями діяльності:
 • системне забезпечення стратегічних комунікацій для зміцнення корпоративного бренду та підтримання позитивного іміджу університету в українському та глобальному інформаційному просторі шляхом створення єдиного університетського комунікаційного середовища;
 • системна співпраця зі ЗМІ для формування громадської  думки щодо успішного виконання закладом освіти  своїх статутних завдань;
 • моніторинг публікацій про університет у засобах масової інформації та соціальних медіа, інформування керівництва Університету про ключові події в галузі освіти і науки;
 • формування інформаційних потоків, виходячи із місії ЗВО;
 • Відповідно до мети на Відділ покладено виконання таких основних завдань :
 • розробка інформаційних регламентів університету, протокольних алгоритмів;
 • контакти та підготовка інформації для ЗМІ, організація прес-конференцій, а також зустрічей представників ЗМІ з керівництвом ХНТУСГ;
 • інформаційна підтримка сайту університету;
 • підготовка та випуск газети «Світоч знань»;
 • регулярне та своєчасне оприлюднення інформації на порталі ХНТУСГ , в університетській газеті;
 • повноцінне представлення університету в офіційних соціальних мережах;
 • інформування населення, органів державної влади та місцевого самоврядування про різнобічну діяльність університету;
 1. Права та обов’язки Відділу:
  • Для реалізації означеної мети та завдань Відділ має право:
 • звертатися із запитами та отримувати від керівництва університету оперативну інформацію, що становить інтерес с точки зору іміджу університету, створення контенту для веб-ресурсів та соціальних медіа, взаємодії із представниками ЗМІ та комунікації із цільовими групами університету;
 • спільно з профільними структурними підрозділами університету брати участь в організації та проведені іміджевих заходів, орієнтованих на цільові групи університету;
 • залучати на виробничу практику та стажування студентів університету профільних спеціальностей;
 • залучати до співпраці посадових осіб університету,які можуть виступити експертами з певних напрямків діяльності університету для популяризації університету.
  • Відділ зобов’язаний:
 • створювати та розповсюджувати контент в межах інформаційних компаній для комунікації із цільовими групами університету на виконання мети діяльності Центру;
 • взаємодіяти з представниками ЗМІ для популяризації діяльності університету;
 • інформаційно забезпечувати роботу веб-сайту університету в оперативному режимі, підтримувати актуальність контенту;
 • здійснювати моніторинг і координацію роботи веб-сайтів підрозділів університету, формувати рекомендації щодо їх корегування та приведення до вимог чинного законодавства України, локальних актів університету.