Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Навчальний відділ

Навчальний відділ

Навчальний відділ – структурний підрозділ університету, який забезпечує організацію освітнього процесу з використанням сучасних підходів та інструментів менеджменту, базується на Законодавстві України та інших нормативних документах щодо освітньої діяльності,  у тому числі на документації сертифікованої системи менеджменту якості ХНТУСГ відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та з урахуванням вимог «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)» і міжнародного стандарту ISO 21001:2018.

Процес навчання здобувачів вищої освіти за рівнями «бакалавр» та «магістр» планується навчальним відділом на основі освітніх програм.

Навчальний відділ забезпечує:

 • організацію освітнього процесу університету;
 • планування навчальної діяльності університету;
 • координацію роботи з розробки освітніх програм;
 • ініціювання та аналіз формування проєктних груп для розробки освітніх програм;
 • аналіз формування груп забезпечення та відповідності їх кадрового складу ліцензійним умовам;
 • зовнішні та внутрішні комунікації щодо представлення, акредитації та закриття освітніх програм;
 • контроль відповідності навчальних планів освітнім програмам;
 • проведення систематичного аналізу результатів навчання щодо реалізації освітніх програм;
 • аналіз забезпечення показників якості навчання і динаміки успішності, динаміки якісного показника;
 • аналіз забезпечення показників організації навчання;
 • контроль розміщення освітніх програм на сайті університету та їх актуальність;
 • формування графіку навчального процесу;
 • формування і супровід баз даних для розкладу занять;
 • розробка розкладу занять та екзаменаційних сесій денної форми навчання та його супровід;
 • розрахунок навантаження для НПС для кафедр університету;
 • розподіл погодинного фонду між кафедрами університету;
 • аналіз, узгодження та впровадження передового досвіду навчальної роботи;
 • організація замовлення та видачі дипломів про вищу освіту, додатків до дипломів та студентських квитків.

Навчальний відділ

Бережна Наталія Георгіївна

Бережна Наталія Георгіївна

Керівник навчального відділу

Е-mail: nvv@khntusg.info

Телефон: 716-41-71