Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Наука

Дотримуючись духу багатопланової діяльності Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка і продовжуючи традиції класичного українського утворення, наш університет прагне максимально повно розкрити потенціал своїх викладачів і студентів, що сприяє активній науковій та науково-практичній роботі, а також передбачає обмін досвідом та знаннями, участь у експертній спільноті.

Сприяючи цьому, ЗВО щорічно проводить міжвузівські, міжнародні та всеукраїнські конференції:

• Міжнародні науково-практичні конференції, які присвячені сучасному економічному та соціальному проблемам суспільства;

• Міжнародні науково-практичні конференції студентів та аспірантів, що сприяють включенню майбутніх та молодих вчених у більш широкий науковий контекст;Наука

• Міжнародні наукові конференції, пов’язані з питаннями економіки, енергетики, технічного сервісу, що освітлюють основні напрямки роботи наукових лабораторій ЗВО.

Крім традиційних економічних, правових, технічних напрямків в університеті діють наукові школи, які розробляють перспективні галузі економіки, менеджменту, права та ін.

Висновки багатопланової наукової діяльності співробітників та студентів ЗВО фіксуються виданням статей, монографій, матеріалів конференцій.

Мельник Віктор Іванович

Мельник Віктор Іванович

Проректор з наукової роботи ХНТУСГ імені Петра Василенка

вул. Алчевських, 44, м. Харків, 61002

тел.: +38(057)700-38-98

факс: +38(057)700-39-14

E-mail: melnyk@khntusg.info
ORCID iD
Researcher ID
Google Academy
Scopus