Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Основні напрямки діяльності

– організація та координація стратегії, цілей, напрямків і форм усіх видів міжнародної діяльності університету;

– документальний супровід міжнародних стажувань, академічних обмінів, участі в міжнародних заходах та допомога в оформленні програм та проектів;

– підтримка зв’язків з міжнародними організаціями;

– розробка угод з закладами вищої освіти – партнерами ХНТУСГ, проектів і робочих програм співробітництва;

– пошук і розповсюдження інформації про нові міжнародні програми і проекти, сприяння виконанню існуючих програм і проектів у рамках існуючих угод;

– залучення коштів закордонних грантодавців для розвитку матеріально-технічної бази університету, спільних програм навчання студентів, досліджень, розробок, конференцій, публікацій, академічних обмінів;

– надання сприяння в організації та проведенні прийому іноземних делегацій в ХНТУСГ;

– організація виїзду професорсько-викладацького складу і студентів університету за кордон;

– організація співбесід з іноземної мови для професорсько-викладацького складу і студентів, які направляються за кордон;

– оперативне подання інформації всім підрозділам ХНТУСГ про участь в проектах.