Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Триває екзаменаційна сесія і захист дипломних проектів

В університеті триває екзаменаційна сесія і захист дипломних проєктів студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за різними освітньо-професійними програмами різних спеціальностей. Сьогодні ми побували в ННІ механотроніки і систем менеджменту ХНТУСГ та побачили як  тут організовано цей процес. Захист дипломних проєктів проходить на випускових кафедраї тракторів і автомобілів, сільськогосподарських машин та оптимізації технологічних систем імені Т.П. Євсюкова, де працювали Екзаменаційні Комісії у складі головів (д.т.н. Є.І. Калініна, д.т.н. О.С. Грінченка, к.т.н. В.М. Романченка) та членів комісій, яких представив директор ННІ МСМ В.М. Власовець. Він зачитав наказ про створення ЕК,  привітав здобувачів із важливою подією у їхньому житті  та побажав їм успішно провести захист своїх  робіт.

Далі слово було надане майбутнім бакалаврам, які по черзі презентували свої роботи й відповідали на запитання членів ЕК. Особисто на нас рівень підготовки  здобувачів і їхня впевненість у своїх знаннях справили приємне враження. Приємне враження справила і навчальна база ННІ МСМ,  в якому створені сучасні  кабінети та науково-навчальні лабораторії, в т.ч. таких відомих фірм як John Deere та CASE IH. Отож, студенти мають можливість вивчати сучасну техніку  не лише по фотографіях та описах, а й на прикладі окремих вузлів та деталей. Це, безперечно, сприяє кращому засвоєнню ними теоретичного матеріалу і стимулює до самостійного навчання. У цьому можна було переконатися й під час захисту студентами дипломних проєктів. Більшість з них добре володіли своїм предметом і технічною термінологією, давали аргументовані та розгорнуті відповіді на запитання членів ЕК. Сподіваємося, що всі вони успішно захистили свої дипломні проєкти і згодом стануть справжніми бакалаврами.

Віддлі медіакомунікацій ХНТУСГ.