Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

В ННІ ЕКТ пройшла студентська конференція

2 квітня 2020 року в ННІ ЕКТ була проведена студентська науково-практична конференція «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України».

Проведенню конференції передувала велика організаційна робота викладачів та студентів, було підготовлено для публікації 167 тез наукових робіт. Зокрема по секції кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту надруковано 50 тез, по секції кафедри автоматизованих електромеханічних систем – 43 тези, по секції кафедри інтегрованих електротехнологій та процесів – 38 тез, по секції кафедри біомедичної інженерії та теоретичної електротехніки – 18 тез, по секції кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій – 18 тез. Крім робіт студентів ННІ ЕКТ до збірника тез ввійшли роботи студентів інших ЗВО, зокрема НТУ «ХПІ», ХНУМГ ім. Бекетова, НУБіПУ, СНАУ, КПХП ХНТУСГ, ВП НУБіПУ «БАІ».

Збірник тез та програма конференції розміщені на сайті університету

http://new.khntusg.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/zbirnik_2020.pdf

http://new.khntusg.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/programa_stud.-konf.-2020.pdf.

Традиційно робота студентської конференції проводилась в навчальному корпусі ННІ ЕКТ, але цього року у зв’язку з Covid-19 конференція проходила у формі вебінарів. Для цього кафедри використали сервіс для проведення вебінарів MyOwnConference та платформу ZOOM. Практика показала, що краще проводити вебінари на платформі ZOOM. В режимі on-line учасники конференції мали можливість бачити та слухати один одного.

Під час виступів доповідач міг перемикати екран на свою презентацію та робити доповідь. Усі учасники конференції мали можливість бачити презентацію, спілкуватися у чаті та ставити запитання, використовуючи мікрофон.

По секції каф. ЕЕМ найцікавими були доповіді:

Коломійця Влада (гр. 61Емн) «Дослідження режимів роботи нейтралі розподільних електричних мереж 6-35 кВ на основі квазіфізичного моделювання» (керівник доцент, к.т.н. Савченок О. А.). Влад ілюстрував свою доповідь слайдами з фотографіями фізичної моделі розподільної мережі, в розробці якої він брав безпосередню участь і яка активно використовується в навчальному процесі ННІ ЕКТ.

Шумєєва Анастасія (гр. 51Ем) «Аналіз використання типових графіків електричних навантажень у системах автоматизованого проектування» (керівник доц., к.т.н. Трунова І. М.). Ця робота є продовженням наукової роботи Насті, яка отримала диплом ІІ ступеню на Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт в 2019 році у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського по спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Плотнікова Яна (гр. 51Ем) «Прогнозування генерування фотоелектричних станцій на добу наперед» (керівник проф., д.т.н. Мірошник О. О.).

Мохонько Анна (гр. 51Ем) «Використання альтернативних джерел енергії при побудові місцевих систем енергопостачання» (керівник доц.,к.т.н. Дудніков С. М.)

Анна Бутівченко (гр. 51Ем) «Компенсація реактивної потужності» (керівник доц., к.т.н. Середа А. І.)

В процесі підготовки організатори роботи секції по каф. ЕЕМ створили групу для спілкування у Вайбері, де вирішували усі питання, які виникали у студентів, та ділилися враженнями від конференції.

В роботі секції каф. ІЕТП взяли участь 38 студентів першого, четвертого та п’ятого курсів ННІ ЕКТ (групи 13–БМІ, 41-Е, 47-БМІ і 54-Ем) та викладачі кафедри. На конференції були обговорені загальні питання сучасної тенденції розвитку інтегрованих електротехнологій в АПК України та напрямки інтеграції сучасних систем біомедичноі інженерії.

Студент гр. 41-Е Борисенко Іван виступив з презентаційним матеріалом на тему: «Електромагнітний метод і система контролю газового середовища для підвищення зберігання плодів». Сухомлін Валентина, студентка гр. 47-БМІ, доповіла про ефективність застосування акустичних технології для впливу на мікрооб’єкти тварин перед їх кріоконсервацією. Бардаков Валерій, студент гр. 41-Е зробив доповідь на тему «Оптичні електротехнології для знезаражування варраатозу бджіл». Студент гр. 54-Ем Сальнік Ярослав зробив доповідь по темі «Розробка пристрою для озонування яєць в період інкубації». Свою презентацію «Метод діагностики технології живлення рослин» представив студент гр. 41-Е Піх Євгеній.

Студенти групи 13-БМІ взяли активну участь в обговоренні питань  сучасних напрямків розвитку біомедичної інженерії в агропромисловому секторі України.

Конференція пройшла у активному обговоренні питань та відповідей серед студентів та викладачів кафедри всіх секцій ННІ ЕКТ.

Проведення конференції у формі вебінару сприяло розширенню досвіду наукового спілкування в Інтернет-мережах і є дуже корисним як для студентів, так і для викладачів.

О.М. Мороз, директор ННІ ЕКТ