Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

СТУДЕНТИ ЗВІТУЮТЬ ПРО ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ

  У навчально-наукових інститутах та на факультеті ТСЛ триває захист студентами літніх практик, які є важливою частиною освітньо-професійних програм. Наприклад, студенти ІІ та ІІІ курсів ННІ БМ спеціальності 071 «Облік і оподаткування» влітку проходили виробничі практики  з первинного та фінансового обліку, по закінченню яких ними були складені письмові звіти. Всі вони отримали позитивні відгуки від керівників виробничої практики з провідних підприємств м. Харкова, Харківської, Донецької та Луганської областей у відповідності з договорами. А нещодавно на випусковій кафедрі відбувся публічний захист цих звітів, який викликав жвавий інтерес і у студентів, і у викладачів.

Презентуючи свої звіти про проходження практики та  відповідаючи на запитання, студенти показали високий рівень теоретичної та практичної підготовки. Всі майбутні бакалаври за своєчасне представлення звітів та якість виконаної роботи під час  захисту індивідуальних завдань отримали від комісії високі оцінки.

Варто зазначити, що основним завданням виробничої практики студентів є закріплення отриманих теоретичних знань під час спілкування з викладачами в аудиторіях і набуття умінь і навичок практичної роботи на підприємстві. Вони базуються на раніше вивчених нормативних та професійно-орієнтованих навчальних дисциплінах і формують економічне мислення, розвивають, систематизують і закріплюють знання, отримані під час теоретичної підготовки. Майбутні фахівці набувають практичного досвіду для подальшої професійної діяльності, роботи в трудовому колективі, а також продовження наукових досліджень економічних процесів на підприємстві в процесі підготовки курсових та дипломних робіт.

          Бажаємо нашим студентам і надалі примножувати величезний багаж професійних навичок і вмінь, який вже в недалекому майбутньому стане їм у нагоді!

Т.Г. Маренич, завідувачка  кафедри обліку та аудиту,  д.е.н., професор,

ЦППКСМ  ХНТУСГ.