Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Воронянський Олександр Володимирович
Професор кафедри, кандидат історичних наук, професор

Воронянський Олександр Володимирович

Освіта та кар’єра
1985 р. – закінчив Харківський державний університет ім. М.Горького за
спеціальністю «Історія».
1998 р. – асистент кафедри історії КПРС і наукового комунізму.
1994 р. – старший викладач кафедри історії України і політології.
1996 р. – доцент кафедри історії України і політології.
З 2009 р. по теперішній час – професор кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін.
Наукова діяльність
1995 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Економічна політика Центральної ради», спеціальність 07.00.01 – “Історія України”.
Сфера наукових інтересів: історія, політична система сучасної України, питання національної безпеки та її історико-політологічне осмислення.
Освітня та викладацька діяльність
Викладає курси: політологія та історія інженерної діяльності, політологія з модулем «Україна. Європа, світ», країнознавство.
Наукові публікації, патенти, гранти
Автор та співавтор 12 підручників і навчальних посібників (у тому числі 7 – із грифом МОН), а також більше ніж 200 наукових праць, у тому числі 3 монографій.