Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Вітковський Юрій Петрович
проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків
доктор економічних наук, доцент

вул. Алчевських, 44, каб. 202, 201 м. Харків, 61002, Україна

тел.: +38(057) 700-38-88

E-mail: vice-rector@khntusg.info

Вітковський Юрій Петрович

Освіта та кар’єра

2003 рік – закінчив Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка за спеціальністю облік та аудит, кваліфікація – магістр з обліку та аудиту;

2003-2007 роки – асистент кафедри економіки та маркетингу;

2007-2015 роки – старший викладач кафедри економіки та маркетингу;

З 2015 рік – по теперішній час доцент кафедри економіки та маркетингу (за сумісництвом).

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків.

Наукова діяльність

2015 рік – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

2019 рік – отримав звання доцента за кафедрою економіки та маркетингу.

Напрям  наукової  діяльності:  «Підвищення економічної ефективності технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств», «Розвиток бізнес-процесів компанії».

Наукові публікації, патенти, гранти:

Всього опубліковано 39 публікацій, з них 23 наукового та 13 навчально-методичного характеру.