Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Тимчук Сергій Олександрович
Завідувач кафедри АКІТ
доктор технічних наук

Тимчук Сергій Олександрович

Освіта

 • 1978 р. – диплом інженера-механіка зі спеціальності «Динаміка польоту та управління», Харківський політехнічний інститут, інженерно-фізичний факультет.
 • 1984 – 1987 рр. – навчання в очній аспірантурі Харківського авіаційного інституту.
 • 1988 р. – захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.07.10 – електроракетні двигуни та енергоустановки літальних апаратів.
 • 2002 р. – отримав атестат доцента.
 • 2010 – 2013 рр. – здобувач наукового ступеня доктора технічних наук очної докторантури ХНТУСГ імені Петра Василенка.
 • 2015 р. – захистив докторську дисертацію на тему «Методи та алгоритмічне забезпечення підтримки прийняття рішень з оптимізації структури системи керування електропостачанням в умовах невизначеності» за спеціальністю 05.13.03 – системи та процеси керування. Спеціалізована вчена рада Д 64.050.14 в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут».

Кар’єра

 • 1978 -1980 рр. – проходив військову службу.
 • 1980 – 1991 рр. – працював інженером, старшим інженером, молодшим науковим співробітником, науковим співробітником, старшим науковим співробітником науково-дослідної частини кафедри енергоустановок літальних апаратів Харківського авіаційного інституту.
 • 1991 – 1994 рр. – співвласник науково-виробничої фірми, де обіймав посаду старшого наукового співробітника.
 • з 1994 року обіймав посади старшого викладача кафедри кібернетики, доцента, професора та завідувача кафедри АКІТ ХНТУСГ імені Петра Василенка

Освітня діяльність

 • Викладає такі дисципліни: методологія наукових досліджень, основи нечіткого логічного керування, нейронні мережі та системи, теорія цифрових автоматів, ідентифікація та моделювання технологічних процесів;
 • Керівництво кваліфікаційними роботами магістрів;
 • Наукове керівництво двох аспірантів.

 Наукова діяльність

 • Сфера наукових інтересів: інтелектуальні системи підтримки прийняття оптимальних рішень для великих технічних систем в умовах інформаційної невизначеності.
 • Має понад 100 наукових статей, 6 монографій, 4 навчальних посібників, 7 авторських свідоцтв та 2 патента.

Міжнародна діяльність

– закордонні стажування:

 • 2019 р. –  Варненський вільний університет ім. Чорноризця Храбра , Варна, Болгарія

Громадська діяльність

 • Дійсний член Громадської організації «Українське науково-освітнє ІТ товариство».

Нагороди та премії

 • Почесна грамота МОН України, 2008 р.