Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Сметанкіна Наталя Володимирівна
Професор кафедри, д.т.н.

Сметанкіна Наталя Володимирівна

Освіта та кар’єра

Освіта

1991 р. – Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність: «Динаміка та міцність машин», інженер-механік-дослідник;

1998 р. – Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, спеціальність: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла, кандидат технічних наук;

2002 р. – Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, спеціальність: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла, старший науковий співробітник;

2013 р. – Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України,  спеціальність: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла, доктор технічних наук.

 

Карьера

1991 р. – Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, провідний інженер;

1998 р. – Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, науковий співробітник;

2001 р. – Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, старший науковий співробітник;

2012 р. – Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, провідний науковий співробітник;

2017 р. – Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, завідувач відділу вібраційних і термоміцнісних досліджень;

2008 р. – ХНТУСГ імені П.Василенка, доцент кафедри вищої математики;

2012 р. – ХНТУСГ імені П.Василенка, професор кафедри вищої математики.

 

Освітня діяльність

Викладає навчальні курси:

  • «Вища та прикладна математика»;
  • «Теорія ймовірностей та математична статистика».

 

Наукова діяльність

Наукові інтереси:

Математичне моделювання, механіка деформівного твердого тіла, перехідні процеси, оптимальне проектування, термопружність, композитні конструкції.

Наукова робота:

Науковий керівник аспірантів;

офіційний опонент дисертаційних робіт.

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.180.01 в Інституті проблем машинобудування             ім. А.М. Підгорного НАН України;

член спеціалізованої вченої ради Д 64.062.04 в НАУ «ХАІ»;

член редколегії міжнародного наукового журналу «Проблеми машинобудування».

 

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

2011–2013 рр. – Міжнародна грант Науково-технологічного центру в Україні № 5287 «Дослідження хвильових процесів у сапфірі при ударному навантаженні», відповідальний виконавець;

2019 р. – AERO-UA Travel Grant No 724034, персональний грант, виданий 17.06.2019 Керівним комітетом проекту AERO-UA в рамках дослідницької та інноваційної програми ЄС «Горизонт 2020» за грантовою угодою.

 

Громадська діяльність

2018 р. – Член-кореспондент Інженерної академії України (протокол № 30 від 19.10.2018).

 

Нагороди та премії

2000 р. – Лауреат премії Президії НАН України;

2001 р. – Лауреат премії Президента України для молодих вчених;

2003 р. – грамота Президії НАН України за кращі наукові роботи;

2003 р. – премія ім. А.М. Підгорного НАН України;

2018 р. – Подяка голови Харківської обласної державної адміністрації;

2018 р. – відзнака з нагоди 100-річчя Національної академії наук України.

 

Кількість публікацій

Публікацій наукового і науково-методичного характеру більше 250;

наукових статей – 125;

монографій – 3;

навчальних посібників – 4.

 

Патенти

Патентів України – 2;

міжнародний патент – 1.