Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Скобло Тамара Семенівна
доктор технічних наук, професор
академік інженерної академії України
лауреат Державної премії України
лауреат Премії Ради Міністрів СРСР 

Скобло Тамара Семенівна

Освіта

 • 1958 рік ‑ Закінчила з відзнакою Маріупольський металургійний інститут за спеціальністю «Металознавство і термічна обробка металів. Обладнання термічних цехів»
 • 1967 роки ‑ Захистила кандидатську дисертацію «Дослідження і розробка нових сплавів для прокатних валків» у Ростовському інституті сільськогосподарського машинобудування
 • 1969 рік ‑ Присвоєно звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Металознавство і термічна обробка металів»
 • 1982 рік ‑ Захистила докторську дисертацію «Теоретичні основи розробки і впровадження ефективних високо-вуглецевих сплавів прокатних валків і способів їх обробки» у ЦНПчермет ім. І. П. Бардіна (Москва)
 • Червень 1990 року ‑ Присуджено звання професора по кафедрі ремонту машин

Кар’єра

 • 1958 – 1960 роки ‑ Лаборант лабораторії металознавства в Українському науково-дослідному інституті металів (УкрНДІМет)
 • 1961-1967 роки ‑ Молодший науковий співробітник лабораторії металознавства УкрНДІМет
 • 1965-1973 роки ‑ Старший науковий співробітник лабораторії металознавства
 • 1968-1984 роки ‑ Старший науковий співробітник лабораторії термічної обробки металів відділу прокатних валків УкрНДІМет
 • 1973-1982 роки ‑ Старший науковий співробітник відділу прокатних валків
 • 1982 рік ‑ Член спеціалізованої Ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій при Харківському автомобільно-дорожному університеті
 • 1982-1985 роки ‑ Завідувач лабораторією термообробки прокатних валків
 • 1985 рік ‑ Завідувач лабораторії термічної обробки металів УкрНДІМет
 • 1985-1988 роки ‑ Завідувач відділу прокатних валків УкрНДІМет
 • 1988 рік ‑ Перейшла на роботу в ХІМЭСГ на кафедру ремонту машин
 • Міністерством чорної металургії у складі делегації фахівців була відряджена до Болгарії для організації ремонтних робіт виробів на базі металургійного заводу им. Л. І. Брежнєва (м. Софія)
 • З 1989 року й до нині ‑ Професор кафедри ремонту машин Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (ХНТУСГ)

Освітня діяльність

 • Викладає дисципліни:
  – Фахове спрямування
  – Нанотехнології в машинобудуванні та методологія наукових досліджень
  – Наукові основи розробки нових технологій.

Наукова діяльність

 • Засновник та керівник наукової школи “Підвищення якості технологічних та експлуатаційних властивостей деталей при їх виробництві та відновленні”.
 • У рамках розробок наукової школи було одержано:
  ‑ «Премія Президента України серед молодих вчених» (2003 р.) – Сайчук О.В., Власовець В.М., Науменко А.О., Іващенко С.Г.;
  ‑ «Премія Верховної Ради України серед молодих вчених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2015 рік» (2017 р.) – Рибалко І.М., Пасько Н.С., Плугатарьов А.В.;
  ‑ за цикл праць «Ефективні нанопокриття для промислового використання», виконаних під керівництвом доктора технічних наук, професора кафедри технологічних систем ремонтного виробництва ХНТУСГ Скобло Тамари Семенівни, аспірант Мальцев Тарас Віталійович та пошукач Коваленко Ольга Володимирівна були нагороджені Грамотою Президії Національної академії наук України;
  ‑ колектив авторів, співробітників кафедри та університету нагороджений Дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів переможців Всеармійського конкурсу «Кращий винахід року» (2019 р.).
 • Під керівництвом Скобло Т.С. захищені 49 кандидатських та 7 докторських дисертацій.
 • Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 64.832.04 при Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка за спеціальністю 05.02.01- «Матеріалознавство».
 • Наукові публікації та навчально-методичні розробки Скобло Т.С. широко відомі як в Україні так і за її межами (Великобританія, США, Росія, Білорусь, Німеччина, Казахстан, Швейцарія, Австралія, Польща, Болгарія, Чехія, Угорщина, Південна Корея, Китай). Вона є автором 4 стандартів, 5 підручників, 2 довідників, 8 монографій, 9 навчальних посібників, більш ніж 1000 наукових статей та 16 навчально-методичних праць; є автором 107 винаходів, що зареєстровані і захищені авторськими свідоцтвами та патентами України.

Нагороди, подяки

 • 1969 рік ‑ Нагороджена бронзовою медаллю ВДНГ СРСР за успіхи в народному господарстві СРСР
 • 1978 рік ‑ Нагороджена срібною медаллю ВДНГ СРСР за досягнуті успіхи в розвитку народного господарства СРСР
 • 1980 рік ‑ Присвоєно звання «Почесний працівник УкрНДІМет»
 • 1983 рік ‑ Нагороджена бронзовою медаллю ВДНГ СРСР за успіхи в народному господарстві СРСР
 • 1985 рік ‑ Присвоєно звання «Почесний ветеран праці УкрНДІМет»
 • Удостоєна звання лауреата премії Ради міністрів СРСР за розробку і впровадження технології виробництва нових типів прокатних валків високої експлуатаційної стійкості
 • 1994 р. ‑ Звання лауреата Державної премії України за розробку високоякісних борошномельних вальців
 • 1994-1995 рроки ‑ Нові розробки відмічені «Діамантовою зіркою» Міжнародного інституту маркетингу
 • Листопад 1997 року ‑ Обрана членом-кореспондентом Інженерної академії України
 • Травень 1999 року ‑ Обрана дійсним членом (академіком) Інженерної академії України
 • 2000 рік ‑ Нагороджена «Почесною грамотою Міністерства освіти і науки Украї-ни»
 • 2002 рік ‑ Нагороджена знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІ ступеня
 • 2005 рік ‑ Нагороджена орденом «Княгині Ольги» ІІІ ступеня»
 • Вересень 2006 року ‑ Нагороджена Почесним знаком «За заслуги»
 • Листопад 2006 року ‑ Нагороджена трудовою відзнакою «Знак пошани»
 • Листопад 2010 року ‑ Нагороджена почесною відзнакою Харківської обласної ради «Слобожанська слава»
 • Серпень 2012 року ‑ Переможець XІV обласного конкурсу «Высшая школа Харьковщины – лучшие имена»
 • 19 травня 2018 року – призначена довічна державна стипендія видатним діячам науки