Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Шуляк Михайло Леонідович
Зав. каф., професор, д.т.н.
Стипендіат Кабінету Міністрів України

Шуляк Михайло Леонідович

Освіта та кар’єра

 • 2003 рік – закінчив Технікум молочної промисловості Харківського державного технічного університету сільського господарства за спеціальністю «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв».
 • 2007 рік – закінчив Харківський національний технічний університет сільського господарства за спеціальністю «Механізація сільського господарства».
 • 2007 рік – інженер І кат., УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.
 • 2008 рік – молодший науковий співробітник, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.
 • 2011 рік – асистент кафедри тракторів і автомобілів.
 • 2012 рік – доцент кафедри тракторів і автомобілів.
 • 2015 рік – присвоєно вчене звання доцента по кафедрі тракторів і автомобілів.
 • 2018 рік – професор кафедри тракторів і автомобілів.
 • 2020 рік – завідувач кафедри тракторів і автомобілів ХНТУСГ ім. Петра Василенка.

Наукова діяльність

 • 2012 рік – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва на тему: «Підвищення ефективності машинно-тракторних агрегатів з використанням біодизельних палив».
 • 2017 рік – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор технічних наук за спеціальністю 05.22.02 – Автомобілі та трактори на тему: «Формування функціональної стабільності тракторів на транспортних роботах».

Наукові публікації, патенти, гранти

 • Автор понад 100 наукових праць.

Нагороди

 • Стипендіат Кабінету Міністрів України.