Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Шраменко Наталя Юріївна
Професор кафедри транспортних технологій і логістики
Доктор технічних наук, професор

Шраменко Наталя Юріївна

Освіта та кар’єра

 • Дві вищі освіти з відзнакою:
  1. Харківська державна академія залізничного транспорту (ХарДАЗТ). Спеціальність «Організація перевезень та управління на транспорті». Кваліфікація – інженер (1993-1998);-
  2. Харківська державна академія залізничного транспорту (ХарДАЗТ). Спеціальність – «Облік та аудит». Кваліфікація – економіст (1993-1999)
 • Підвищення кваліфікації
  1. 2001 р. – достроково захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту;
  2. 2006 р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри транспортних технологій;
  3. 2014 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.22.01 – транспортні системи;
  4. 2015 р. – присвоєне вчене звання професора кафедри транспортних технологій.
 • Проходила підвищення кваліфікації в «Національному технічному університеті «ХПІ»» (2010); науково-педагогічне стажування на базі Жешувського Політехнічного інституту, Польща (жовтень 2018)
 • Додаткова освіта
  1. В 2012 році пройшла навчання з розробки дистанційних курсів в системі MOODL, що проводились в ХНАДУ.
 • Кар’єра
  1.  Харківська державна академія залізничного транспорту (ХарДАЗТ): аспірант, асистент кафедри «Управління експлуатаційною роботою і міжнародні перевезення» (1998-2005);
  2. Харківський національний автомобільно-дорожній університет: доцент, професор кафедри транспортних технологій (2005-2017);
  3. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка: професор кафедри транспортних технологій і логістики (з 2017 року)
  4. З 2019 р. – Експерт Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти

Освітня діяльність

 • Співавтор 3 підручників з грифом МОНУ («Комерційна робота на автомобільному транспорті», «Комерційна робота на транспорті», «Транспортно-експедиторська діяльність») та 5 навчальних посібників з грифом МОНУ («Основи транспортно-експедиційного обслуговування підприємств, організацій та населення», «Зовнішньоторговельні транспортні операції», «Математичні методи оптимізації транспортних процесів», «Основи наукових досліджень (методи, задачі, приклади)», «Основи менеджменту»).

Наукова діяльність

 • Автор монографії «Теоретико-методологічні основи ефективного функціонування термінальних систем при доставці дрібнопартіонних вантажів» (2010), а також співавтор монографії «Проблеми транспортно-логістичного забезпечення в аграрній галузі» (2019).
 • Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій (ХНАДУ, «Львівська політехніка»).
 • Член редакційної колегії 3-х наукових фахових видань України:
  1. «Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту», Український державний університет залізничного транспорту;
  2. «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів» Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;
  3. «Економіка транспортного комплексу» Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.
 • 2006-2008 рр., 2012-2016 рр. – є відповідальним секретарем оргкомітету Всеукраїнських студентських олімпіад за напрямом підготовки фахівців 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)», член журі Всеукраїнських студентських олімпіад (2006-2016 рр.) та Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт (2017-2019).
 • Є керівником науково-дослідної роботи студентів, готуючи переможців та лауреатів міських, обласних, Всеукраїнських та міжнародних конференцій (м. Донецьк, м. Одеса, м. Харків, м. Бєлгород), Всеукраїнських олімпіад та конкурсів наукових студентських робіт (м. Дніпропетровськ, м. Харків, м. Кременчук)
 • Навчально-науковий напрямок: моделювання логістичних процесів в ланцюгах постачань; підвищення ефективності технологічних процесів у системах доставки вантажів; логістика.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Дисципліни

 • Інноваційна діяльність і наукова творчість на трансп.
 • Організація транспортно-експедиторського обсл.
 • Технології транспортно-експедиторської діяльності та оцінка якості виконаних робіт
 • Взаємодія видів транспорту

Нагороди та премії

 • Грамота МОН України (2010)
 • Диплом учасника III-го обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» (2008р.)
 • Почесна грамота МОН України (2009)
 • Грамота ХНАДУ за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2010)
 • Лауреат премії Президента України для молодих вчених 2011 р.
 • Диплом лауреата (перше місце) конкурсу Київського району м. Харкова «Молода людина року – 2012» в номінації «Наукова діяльність» (2012р.)
 • Кубок за перше місце у міському конкурсі м. Харкова «Молода людина року – 2012» в номінації «Наукова діяльність» (2012р.)
 • Почесна грамота Адміністрації Київського району Харківської міської ради (2014)
 • Подяка МОН України (2016)

Кількість публікацій

 • Більше ніж 200 наукових публікацій та методичних праць
 • 2 монографії
 • Співавтор 3 підручників з грифом МОНУ
 • 5 навчальних посібників з грифом МОНУ

Патенти

 • 2 авторських свідоцтва на програмне забезпечення
 • 1 авторське свідоцтво на твір;
 • 6 патентів на корисну модель
 • 1 патент на винахід