Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Шибаєва Наталія Володимирівна
Доцент кафедри, доктор економічних наук, доцент

Шибаєва Наталія Володимирівна

Освіта та кар’єра

1993 рік – закінчила Харківський державний університет імені М. Горького,  спеціальність: Історія, кваліфікація: викладач історії.

1998-2002 роки – асистент кафедри економічної теорії та права Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

2002-2010 роки – доцент кафедри загальної економічної теорії Харківського національного технічного університету «ХПІ»;

2010 рік –  по теперішній час доцент кафедри економіки та маркетингу.

Наукова діяльність

2002 рік – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Особливості економічної поведінки суб’єктів господарювання у умовах ринкової трансформації» за спеціальністю – 08.01.01. – економічна теорія;

2004 рік – отримала вчене звання доцент за кафедрою загальної економічної теорії;

2019 рік – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Організаційно-економічний механізм регуляторної політики в аграрній сфері» за спеціальністю 08.00.03. – економіка та управління національним господарством.

Напрям  наукової  діяльності: «Державне регулювання аграрної сфери економіки».

Наукові публікації, патенти, гранти:

Всього опубліковано 70 публікацій, з них 55 наукового та 15 навчально-методичного характеру.