Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Семенцов Віталій Володимирович
Очільник навчально-виховної роботи дирекції ННІ ТС
кандидат технічних наук, доцент

Семенцов Віталій Володимирович

Освіта

 • У  2007 році закінчив Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка за спеціальністю «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва», отримав диплом спеціаліста з відзнакою.
 • У 2012 році закінчив Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка за спеціальністю «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва», отримав диплом магістра з відзнакою.
 • У 2011 році закінчив Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Педагогіка і методика. Мова та література (Англійська)».
 • З 2012 по 2015 рік навчався в аспірантурі університету ХНТУСГ ім. П. Василенка.
 • Отримав сертифікат рівня B2, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною (англійською) мовою, у 2019 році.

Кар’єра

 • У 2009 р. прийнятий на посаду завідувача лабораторією кафедри мовної підготовки;
 • У 2012 року переведений на посаду асистента кафедри технічних систем і технологій тваринництва імені Б.П. Шабельника.
 • У 2016 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.05.11 – машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва на тему: «Обґрунтування  параметрів  процесу  дозування  та розробка  конструкції  дозатора  преміксів».
 • У 2016 року переведений на посаду старшого викладача кафедри технічних систем і технологій тваринництва імені Б.П. Шабельника.
 •  З 2018 р. працює на посаді доцента кафедри технічних систем і технологій тваринництва імені Б.П. Шабельника Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Освітня діяльність

Викладає дисципліни: «Машини та обладнання для тваринництва», «Технічні системи та технології тваринницьких ферм», «Біоенергетика в АПВ», «Екологічні машини та обладнання для тваринництва».

Наукова діяльність

Має 36 публікацій, з них 29 наукових та 7 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях та публікації у періодичних виданнях, які включені до науко-метричних баз Scopus – 3.

Міжнародна діяльність

 • Пройшов закордонне стажування у WSB Akademia, Польща з 25.09. 2018р. по 25.03. 2019р.