Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Ряснянська Альона Миколаївна
кандидат економічних наук, ст. викладач

Ряснянська Альона Миколаївна

Освіта

 • Закінчила Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр» (2013 р.); «Облік і аудит» (2014 р.).
 • 2014 – 2016 рр. – аспірантка кафедри управління земельними ресурсами та кадастру Харківського національного  аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.
 • 2016 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Власність на землі сільськогосподарського призначення та її вплив на діяльність сільськогосподарських підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Кар’єра

 • 2017 – 2020 рр. – асистент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;
 • З 2020 р. – старший викладач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Освітня діяльність

 • Викладає дисципліни:
  • Біржі та біржова діяльність;
  • Біржовий аналіз;
  • Біржовий товарний і фондовий ринок;
  • Методологія і організація наукових досліджень;
  • Основи торгівельної та біржової діяльності;
  • Оціночна діяльність;
  • Товарна інноваційна політика;
  • Управління конкурентоспроможністю бізнесу.
 • Куратор академічної групи.

 Наукова діяльність

 • Сфера наукових інтересів:
  • економіка підприємств;
  • відносини власності в сільськогосподарських підприємствах;
  • розвиток земельних відносин в Україні;
  • біржова діяльність;
  • оціночна діяльність.
 • 2016-2017 рр. – Член оргкомітету міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Молодь і технічний прогрес в АПК»;
 • 2017-2018 рр. – Член редакційної колегії збірника наукових праць «Інноваційні розробки в аграрній сфері»;
 • Має понад 30 публікацій.

Міжнародна діяльність

 • Міжнародне науково-педагогічне стажування в Університеті прикладних наук ( м. Ниса, Польща)