Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Рідний Руслан Вікторович
Доцент, к.т.н.

Рідний Руслан Вікторович

Освіта та кар’єра

 • 1986 рік – закінчив Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства та здобув кваліфікацію інженера-механіка сільського господарства;
 • 2000-2003 рр. – навчався в аспірантурі;
 • 2003-2011 рр. – асистент кафедри деталей машин та ВСТВ;
 • 2009 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Реновація робочої поверхні деталей комплексним методом» за фахом «Матеріалознавство»;
 • 2009 р. – отримав диплом доктора філософії;
 • 2011 р. – отримав вчене звання доцента кафедри мехатроніки та деталей машин Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Освітня викладацька діяльність

 • Викладає навчальні дисципліни державною мовою на високому науково-методичному рівні, проводить лекційні та лабораторно-практичні заняття з дисципліни «Деталі машин», для студентів спеціальностей 133 – Галузеве машинобудування, 275 – Транспортні технології (Автомобільний транспорт), «Деталі машин та підйомно-транспортні машини» для студентів спеціальностей 208 – Агроінженерія.

Наукова діяльність

 • Пов’язана з проведенням досліджень по підвищенню терміну служби деталей машин тракторів та сільськогосподарських машин нанесенням покриттів методом електродугового наплавлення.

Наукові публікації, патенти, гранти

 • 1 монографія, 1 навчально-методичний комплекс.
 • 3 навчальних посібника.
 • 57 статей.
 • 2 авторських свідоцтва СРСР.
 • 1 патент України на винахід.
 • 15 патентів України на корисну модель.

Нагороди

 • Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України, 2008 р.