Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Пузік Людмила Михайлівна
Професор кафедри, д.с.-г.н.

Пузік Людмила Михайлівна

Освіта

 • Харківський інститут громадського харчування: спеціальність «Технологія і організація громадського харчування», інженер-технолог (1979);

Кар’єра

 • Оператор клавішних машин РІС (1972 – 1973) ,
 • Студентка ХІГХ (1973 – 1979),
 • Зав. виробництвом, зав. їдальнею Харківського тресту студенських їдалень (1979 – 1990).
 • ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (1990 – 2017):
 • Асистента кафедри технології сільськогосподарських продуктів (1990 – 1994), старший викладач кафедри плодоовочівництва і зберігання (1994 – 2001), доцент кафедри плодоовочівництва і зберігання, строком (2001 – 2010), професор кафедри плодоовочівництва і зберігання (2010 – 2017),
 •  Професор кафедри технологій переробних і харчових виробництв ХНТУСГ (2017 по т.ч.) професор кафедри ОТС ім. Т.П. Євсюкова (2016 по т.ч.).

Наукова діяльність

 • Національний університет біоресурсів і природокористування,  канд. с.-г. наук ДК №008200 від 11.10.2000р. первинна обробка і зберігання продукції рослинництва.
 • Національний університет біоресурсів і природокористування, доктор с.-г. наук ДК №009026 від 26.01. 2011, 06.01.15. – первинна обробка продукції рослинництва.

Наукові публікації, патенти, гранти

 • Науковий керівник аспірантів та магістрів; офіційний опонент дисертаційних робіт;
 • Член Спеціалізованих вчених рад (м. Умань, ІОБ НААН України)
 • Публікації наукового і науково-методичного характеру:
 •  210 наукових праць; з них 7 у Scopus,  є співавтором трьох державних стандартів з технології плодів овочевих рослин, 40 науко-методичних розробок, 11 навчальних посібників (1 з грифом МОН, 2 – з грифом Мін АПК), 8 монографії, патенти на корисну модель України-17.

Нагороди

 • Почесна грамота Верховної Ради України (2016),
 • Знак пошани (2.11.2011),
 • Відмінник аграрної освіти і науки II ступеня, (2010),
 • Відмінник аграрної освіти і науки III ступеня (2009),
 • Почесна грамота МОН України (2015).