Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Потишняк Олена Миколаївна
Професор кафедри, доктор економічних наук, професор

Потишняк Олена Миколаївна

Освіта та кар`єра

2003 р. – закінчила Миколаївський державний аграрний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку і фінансів;

2004 p. – аспірант кафедри «Економіки» Миколаївського державного аграрного університету;

2008 р. – викладач кафедри «Менеджмент» Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

2009 р. – захистила дисертацію зі спеціальності економіка та управління підприємствами (За видами економічної діяльності) та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук;

2009 р. – доцент кафедри «Менеджмент» Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту;

2016 р. – захистила дисертацію за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та здобула науковий ступінь доктора економічних наук;

2016 р. – професор кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;

2017 р. – закінчила Вищий навчальний заклад «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка». Здобула кваліфікацію: освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»; спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; професійна кваліфікація «Спеціаліст з фінансів, банківської справи та страхування»;

2019 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту.

Освітня діяльність

Системно і на постійній основі займається практичною та науково-педагогічною діяльністю. Викладає наступні навчальні курси: “Управління діяльністю підприємств корпоративного типу”.

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: «Підвищення економічної ефективності функціонування ринку насіння соняшнику та продуктів його переробки в регіоні».

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: «Організаційно-економічні механізми інтеграційної взаємодії аграрних та промислових підприємств з виробництва та переробки вовни: теорія, методологія, практика».

Виконує функції відповідального виконавця наступних наукових тем (проектів):

  1. Відповідальний виконавець науково-дослідної теми № 003 «Стратегічне управління економічним потенціалом підприємств» (Державний реєстраційний номер 0116U004717, 2016-2021 рр.);
  2. Відповідальний виконавець науково-дослідної теми № 004 «Стратегічні пріоритети і напрямки розвитку ринків в умовах інтеграції та глобалізації економічних систем управління» (Державний реєстраційний номер 0116U004718, 2016-2021 рр.);
  3. Відповідальний виконавець науково-дослідної теми № 008 «Підприємство як суб`єкт господарювання» (Державний реєстраційний номер 0116U004722, 2016-2021 рр.);
  4. Відповідальний виконавець науково-дослідної теми № 013 «Загальна теорія бухгалтерського обліку» (номер державної реєстрації 0116U004727, 2016-2021 рр.).

Сфера наукових інтересів

Розвиток інноваційної діяльності в туристичному бізнесі; сучасна стратегія управління персоналом підприємства; світовий та вітчизняний досвід управління стратегічним потенціалом підприємства; розробка сучасної комплексної конкурентної стратегії підприємства; мотивація як фактор використання персоналу; стратегія поведінки підприємства в умовах ризику чи невизначеності; інноваційні зміни як фактор соціально-економічної парадигми суспільства.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Підвищувала кваліфікацію і стажувалася у вищих навчальних закладах та підприємствах Україні, а також за кордоном. Вивчала традиційні і нові підходи до організації виробництва, методи ефективного управління підприємствами та інструменти якості в економічних системах таких держав: Австрія, Бельгія, Великобританія, Німеччина,  Греція, Іспанія, Італія, Польща, Росія, Словаччина, США, Угорщина, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція та Японія.

Підвищення кваліфікації та стажування, які підтверджено відповідними сертифікатами:

  1. Міжнародна наукова підготовка та вивчення передових навичок з «Економіки, менеджменту і маркетингу» у Академічному товаристві Міхала Балуданського (м. Кошице, Словацька республіка);
  2. Міжнародна наукова підготовка та вивчення передових навичок в галузі перспективних тенденцій наукових досліджень і сучасних методів навчання у Академічному товаристві Міхала Балуданського (м. Братислава, Словаччина);
  3. Міжнародна наукова підготовка та вивчення передових навичок з «Адміністрування. Фінанси і бухгалтерський облік. Логістичний менеджмент. Управління. Педагогіка» у Академії менеджменту та адміністрування в Ополе (м. Ополе, Польща).

Нагороди та премії

Відзначена і нагороджена численними подяками, дипломами та почесними грамотами за значний особистий внесок у вітчизняну науку і досягнення у розвитку педагогічної освіти, високий професіоналізм, відповідальне ставлення до обраної справи, плідну науково-педагогічну діяльність та підготовку висококваліфікованих кадрів для потреб країни. Найбільш визначальними із них виступають:

2010 р. – грамота Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка за активну участь у Міжнародному Форумі молодих вчених;

2012 р. – почесна грамота за вагомий особистий внесок у розвиток кораблебудівної освіти, успіхи у професійній діяльності, підготовці кваліфікованих кадрів та з нагоди 90-річчя Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

2013 р. – диплом переможця конкурсу наукових робіт «Економічна наука – малому бізнесу» в номінації «За стратегічне мислення»;

2014 р. – подяка за багаторічну роботу з підготовки фахівців менеджерів-економістів.

Публікації та патенти

Виступає автором понад 150 наукових праць, серед яких 8 монографій та понад 60 наукових статей опублікованих у журналах та збірниках наукових праць, що входять до Переліку фахових видань та Міжнародних наукометричних базах даних.