Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Подольська Ольга Василівна
Доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Подольська Ольга Василівна

Освіта та кар`єра

2002р. – закінчила Харківський державний технічний університет сільського господарства,

Спеціальність:  Менеджмент організацій

2002р.– асистент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту.

2011р. – старший викладач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту.

2016р.  – захист дисертації кандидат економічних наук за спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

2017р. – доцент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту

2019р. – присвоєне вчення звання доцент

Освітня діяльність

Викладає навчальні курси «Менеджмент організацій», «Управління організаційними змінами та розвитком», «Інтелектуальна власність», «Публічне адміністрування», «Державне та регіональне управління»

Наукова діяльність

Тема дисертації «Інтеграційні механізми управління трансформацією виробничої структури аграрних підприємств»

Сфера наукових інтересів

Інтеграційні процеси в агропромисловому виробництві, питання управління ефективністю.

Робота в рамках науково-дослідної теми «Механізми підвищення конкурентоспроможності, розвитку економічного та виробничо-технологічного потенціалу суб’єктів агропромислового виробництва» (номер державної реєстрації 0116U003477, 2016-2020 рр.).

Громадська діяльність

Куратор академічних груп

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Отримання гранту на стажування в Університеті штату Огайо, США («The Ohio State University», USA)