Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Півень Альона Василівна
Доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Півень Альона Василівна

Освіта та кар`єра

2007 р. –  Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка,

Спеціальність: “Менеджмент організацій»

2007р. – асистент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту.

2019р.-  старший викладач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту.

2019р.- захист дисертації кандидат економічних наук за спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

2021 р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту.

2021р. – доцент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту.

Освітня діяльність

Викладає навчальні курси “Організація праці менеджмера” , “Управління суспільним розвитком”, “Менеджмент”.

Наукова діяльність

Управління розвитком інтеграційних процесів в діяльності підприємств агропромислового виробництва.

Сфера наукових інтересів

Робота в рамках науково-дослідної теми «Механізми підвищення конкурентоспроможності, розвитку економічного та виробничо-технологічного потенціалу суб’єктів агропромислового виробництва» (номер державної реєстрації 0116U003477, 2016-2020 рр.).

Громадська діяльність

Куратор академічних груп

Публікації та патенти

Понад 15 публікацій