Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Петров Анатолій Миколайович
кандидат технічних наук, доцент

Петров Анатолій Миколайович

Освіта та наукові ступені

  • Закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту (1994) за спеціальністю «Будівництво залізниць, колія та колійне господарство» та аспірантуру Української державної академії залізничного транспорту (1997).
  • Кандидат технічних наук (2008) за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди». Тема дисертації: «Напряжённо-деформированное состояние брусковых колонн при осевом и внецентренном сжатии».

Дисципліни

  • «Теорія пружності»
  • «Будівельні конструкції»
  • «Технологія будівельного виробництва»
  • «Організація будівельного виробництва»
  • «Інженерна геологія, основи і фундаменти»

Область наукових інтересів

  • Напружено-деформований стан сталебетонних балок та колон
  • Бетонні конструкції з дисперсним армуванням

Наукові публікації, патенти, гранти

Опубліковано більше 40 праць, з них 35 наукових та 5 навчально-методичного характеру, у т. ч. 10 статей у фахових наукових виданнях, 3 деклараційних патенту України на корисну модель, 2 навчальних посібника.